Piotr Koj

Blog

Remont infrastruktury kolejowej w Bytomiu

9 stycznia 2021
Możliwość komentowania Remont infrastruktury kolejowej w Bytomiu została wyłączona

Dzisiejszy wpis, to stanowisko grupy społeczników, którzy pragną optymalnie wykorzystać rozpoczynjący się remont infrastruktury kolejowej, wraz z dworcem. Są to również postulaty, z którym się zgadzam.

Zbliża się remont linii kolejowej przez Bytom. Chcielibyśmy, żeby był korzystny dla Bytomia i jego mieszkańców, żeby bytomska stacja odzyskała dawne znaczenie i blask, ale też żeby w jego wyniku poprawiła się funkcjonalność miasta.

1.  Bytom w ostatnich dekadach został zdegradowany na wielu polach, w tym na polu kolejowym. Chcemy, żeby remont nie utwierdzał tego stanu, tylko żeby był przynajmniej zapowiedzią rozwoju kolei w mieście.
Zależy nam, np. ze względów ekologicznych czy wygody życia w mieście, żeby coraz więcej ludzi podróżowało do i z Bytomia koleją a coraz mniej prywatnymi samochodami.

2.  Pierwsza połowa XX wieku jest szczególna w historii naszego miasta. To okres prężnego rozwoju zaznaczony np. budową okazałych budowli i rozrostu miasta o nowe kwartały i dzielnice. Był to też czas, co dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, Bytomia jako miasta granicznego i właśnie w takim kontekście powstała infrastruktura stacji kolejowej.  Ta osobliwość miasta granicznego jest elementem historycznej tożsamości Bytomia, ciekawostką, chcielibyśmy, by w miarę możliwości remont tę pamięć uszanował.

3. Kolej często przyczynia się do zjawiska „złej strony torów”. Mamy z nim do czynienia również w śródmieściu Bytomia, które kończy się na linii kolejowej i widać, że po jej drugiej stronie miasto się już nie rozwinęło. Chcielibyśmy, by remont usprawnił przemieszczanie się mieszkańców między obiema stronami torów.

Postulaty:
– odtworzenie szklenia hali peronowej.
– montaż paneli fotowoltaicznych na południowym spadzie dachu hali, wkomponowanych w szkło jak na głównym dworcu w Berlinie.
– zachowanie nastawni bramowej, obiektu unikalnego na szlaku zabytków techniki, wzniesionego oryginalnie w modernistycznym stylu streamline.
– stworzenie ogrzewanych poczekalni na peronach.
– montaż ruchomych schodów na perony
– montaż wind z tunelu towarowego.
– w miarę możliwości odtworzenie kopuł wind, które zostały zdemontowane kilka lat temu.
– przebicie tuneli polskiego i niemieckiego na Zamłynie tak, by mogły stanowić miejskie drogi rowerowe, pozbawione schodów drogi dla osób na wózkach i z wózkami.
– budowa pochylni dla wózków i dla rowerów z tuneli na perony.
– przebicie tunelu pocztowego na teren po KWK Rozbark.  Teren ten czeka na zagospodarowanie (co jakiś czas powraca pomysł stworzenia tam ogrodów publicznych. Problemem tego miejsca jest słaba dostępność spowodowana linią kolejową. Dawniej ulicą Miarki ku terenom zielonym biegła Promenada na Goi – kiedyś ważne miejsce spacerowe bytomian. Przebicie tego tunelu mogłoby być elementem programu odtworzenia tej promenady.
– zachowanie/odtworzenie oryginalnego wystroju, np. kafli na ścianach tunelu na Zamłynie czy wyłożenie peronów płytami w „karo” (tak jak widać na peronie towarowym).
– zachowanie konstrukcji peronu 1 (nawet jeśli tory zostaną zlikwidowane). Mogłaby tam powstać np. przeszklona poczekalnia, kawiarnia z widokiem na inne perony i nadjeżdżające pociągi.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.