Piotr Koj

Blog

Apel o strategię na miarę potrzeb i wyzwań które stoją przed Bytomiem

3 lutego 2020
Możliwość komentowania Apel o strategię na miarę potrzeb i wyzwań które stoją przed Bytomiem została wyłączona

Nie ma na świecie dwóch takich samych miast. Każde z nich jest złożonym organizmem o niepowtarzalnej historii i tożsamości, różnych zasobach i potencjałach. To sprawia, że nowa strategia rozwoju miasta jest zadaniem wyjątkowo skomplikowanym, multidyscyplinarnym, wymagającym zaawansowanych analiz i olbrzymiej odpowiedzialności.

Zła strategia lub po prostu jej brak powoduje, że miasto zmienia się chaotycznie. Rozwój wynika bardziej z bieżących spostrzeżeń, politycznych decyzji, kształtują go mniej lub bardziej spontaniczne reakcje opinii publicznej, naciski i potrzeby deweloperów czy inwestorów.

Brak strategii lub wadliwy dokument tego rodzaju oznacza rezygnację z większej spójności rozwoju miasta. Z kolei opracowany, profesjonalny plan rozwoju miasta bezpośrednio przyczynia się do znacznego zwiększenia tempa zmian, w dużym stopniu wpływa także na zwiększenie efektywności rozwoju, tworzy efekt synergii, spinając ze sobą różne inwestycje w sensowną całość. Dobra strategia = pomysł na miasto. Właściwa diagnoza = sukces demograficzny, kulturowy, inwestycyjny, turystyczny i marketingowy miasta.

Współczesne strategie opierają się na założeniu, jakim jest zasada zrównoważonego rozwoju – w XX w. wcale nie było to takie oczywiste. Dążenie do tworzenia obiegów zamkniętych, kładzenie nacisku na działania proekologiczne, walka o tereny zielone, przestrzenie wspólne i świadomie tworzone przestrzenie publiczne – to niektóre z wielu zjawisk kształtujących dziś strategiczne podejście do zarządzania miastami.

Społeczności miejskie w Polsce stają się zupełnie nową generacją obywateli. Świadomość wartości wspólnych, przestrzeni publicznych, współwłasności miasta staje się powszechna. Coś, co do niedawna było „państwowe”, czyli „niczyje”, teraz staje się „nasze”, czyli „moje”. Nie wolno wyrzucić papierka na ulicę, trzeba posprzątać po swoim psie, należy dyskutować o estetyce placu i walczyć o miejską zieleń. Społeczeństwo obywatelskie aktywizuje się w obywatelskich budżetach partycypacyjnych, angażuje się w ochronę miejskiej przyrody i wchodzi w odważny dyskurs z władzą. Ma własne zdanie i potrafi walczyć o swoje priorytety. I dobrze.

Takie społeczności doceniają ideę zrównoważonego rozwoju. Po dwóch dekadach pisania strategii nastawionych na odniesienie sukcesu za wszelką cenę  nadszedł czas tworzenia dojrzalszych koncepcji.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.