Piotr Koj

Blog

Apolityczność administracji

27 października 2014
Możliwość komentowania Apolityczność administracji została wyłączona

Kadra zarządzająca spółkami komunalnymi powinna być apolityczna. Ponadto skoncentrowana na zarządzaniu tymi jednostkami tak, aby jak najlepiej realizowały zadania ważne z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców. Niedopuszczalna jest aktywność niektórych prezesów spółek, zwłaszcza w roku wyborczym, i ich brylowanie na akademiach, otwarciach, przecinaniu wstęg czy prawyborach.

Sprawna, apolityczna, nieliczna i kompetentna administracja to atrybuty nowoczesnego państwa, także samorządu. Profesjonalni i lojalni  urzędnicy są gwarancją realizacji  zadań względem obywateli. Pozycję i autorytet liczących się w świecie demokracji tworzy przede wszystkim fachowy korpus urzędniczy. Społeczeństwa tych krajów zdając sobie sprawę z wyjątkowej i trudnej roli, jaką ma do wypełnienia administracja, mają  świadomość szczególnego umocowania administracji w strukturach państwa. Dzięki temu, wybór takiego czy innego polityka ma mniejsze znaczenie dla  sprawności tych organizmów, gdyż struktury państwa, w tym administracja, są przygotowane na różne przypadki wyników wyborczych.

Niestety dostrzegam zagrożenia w samorządach utraty niezależności merytorycznej administracji na rzecz interesów osób tworzących organy gminy. A przecież urzędnicy uzależnieni od polityków to poważne zagrożenie wykorzystywania dobra społecznego dla partykularnych potrzeb polityków i ich ugrupowań. Dlatego też  w szeregi urzędników nie mogą być powoływani ludzie, których główną rekomendacją jest poparcie polityczne. Takie osoby mogą zajmować stanowiska zastępców prezydentów lub asystentów politycznych.

Jak jest w Bytomiu? No cóż, inaczej…

zabawa trwaPrzecinanie wstęgi…

prezes BPK w SP Łagiewniki

Akademia…

prezesi na inauguracji kampaniiPrezesi na inauguracji kampanii Damiana Bartyli…

dyrektorzy na inauguracji kampaniiDyrektorzy na inauguracji kampanii…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.