Piotr Koj

Blog

15 lipca 1920 roku Sejm Ustawodawczy ustanowił autonomię na mocy Ustawy Konstytucyjnej zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego. Statut Organiczny nadawał województwu szeroką autonomię w wielu dziedzinach życia. To na jego mocy powołano Sejm Śląski, uchwalający własny budżet, który zasilał Skarb Śląski.

Dzisiaj wokół autonomii narosło sporo mitów, a często brakuje podstawowej wiedzy. Stąd warto odpowiedzieć na pytania: jak do tego doszło? kto był jej architektem? Zacytuję fragment niedawno wznowionej i uzupełnionej o wyniki nowych badań książki Jana F.Lewandowskiego “Wojciech Korfanty”. Tak przedstawia on kulisy owych decyzji: Gdy w czerwcu 1919 roku okazało się, że Górny Śląsk nie przypadnie po prostu Polsce, lecz stanie się miejscem plebiscytu, w kręgu Korfantego pojawiła się koncepcja, że należy zmierzać do Polski, ale ze świadomością górnośląskiej odrębności. Jej zagwarantowaniem miała stać się autonomia. Niewątpliwie było to refleksem działalności Związku Górnoślązaków, domagającego się niepodległości Górnego Śląska. Zasadniczą rolę w dążeniu do samorządności odegrał I Zjazd Śląskich Akademików, zwołany na 7 sierpnia 1919 roku do Katowic, na której przyjęto rezolucję domagającą się od Rzeczypospolitej zagwarantowania autonomii dla Górnego Śląska. Pod koniec sierpnia przebywający z misją dyplomatyczną w Berlinie Korfanty spotkał się także ze zwolennikami niepodległości Górnego Śląska, Józefem Musiołem i księdzem Tomaszem Reginkiem, którzy gotowi byli opowiedzieć się za Polską, jeśli ta przyzna Górnemu Śląskowi “daleko idącą autonomię” /…./ Korfanty opowiadał się za autonomiczną prowincją. Podobnie myśleli związani z nim ludzie. Za autonomią opowiedzieli się najważniejsi przywódcy ruchu polskiego /…/ “wszystkie grupy społeczne, a więc robotnicy, rolnicy, kupcy, rzemieślnicy i inteligencja pracująca”. /…/ niewątpliwie dzięki Korfantemu idea górnośląskiej autonomii przebijała się do Warszawy. Bez jego aprobaty wprowadzenie tego tematu pod obrady rządu w Warszawie i Sejmu Ustawodawczego, nie byłoby możliwe. W efekcie opracowanie projektu autonomii górnośląskiej zlecono profesorowi Józefowi Buzkowi, którego znano jako wybitnego ekonomistę i prawnika. /…/ Niemniej Korfanty /…/ powołał własną komisję w Bytomiu, powierzając jej odrębne opracowanie projektu. Na jej czele stanął Konstanty Wolny /…/ Z obu projektów sporządzono jednolity projekt Statutu…

Tyle historia. Jakie były efekty autonomii i czy oczekiwanie jej ponownego uchwalenia komukolwiek zagraża? – to tematy, do których wrócę na stronach bloga niebawem.

zobacz archiwum wiadomości »

Jedna odpowiedź:

  1. ~Teresa SEmik pisze:

    Nie do końca zgadzam się z oceną Janka Lewandowskiego, bo jest jednostronna. Przypomnę, co mówił na ten temat w rozmowie dla “DZ” prof. Józef Ciągwa, historyk prawa.:
    Pytanie “DZ”- Nie ma chyba wątpliwości, że w 1920 roku polski Sejm Ustawodawczy nadał województwu śląskiemu autonomię ze względów politycznych?
    Odpowiedź Profesora – Polska zachęcała w ten sposób do głosowania w plebiscycie za przyłączeniem Górnego Śląska do Macierzy. Polska ustawa o autonomii dla Śląska była odpowiedzią na pruską ustawę z 1919 roku tworzącą prowincję górnośląską. Zapewniała ona Górnemu Śląskowi ograniczoną samodzielność, należną prowincjom pruskim. Polski ustawodawca dał w pierwszej ustawie konstytucyjnej II RP nieporównywalnie więcej, osłabiając w ten sposób efekt pruskiej obietnicy. Wprawdzie sprawozdawca Komisji Konstytucyjnej – profesor Józef Buzek, zresztą dziadek stryjeczny profesora Jerzego Buzka – wskazywał także na szczególne umiłowanie samorządu przez Ślązaków, i na nawarstwione przez 600 lat odrębności prawne i ekonomiczne, ale tak naprawdę nie one decydowały o ustanowieniu autonomii. Najważniejsza była plebiscytowa korzyść.