Piotr Koj

Blog

Bez nowych technologii nie będzie rozwoju Polski

15 czerwca 2023
Możliwość komentowania Bez nowych technologii nie będzie rozwoju Polski została wyłączona

Dla Polski rozwój technologiczny jest kwestią „być albo nie być”. Jesteśmy w UE i NATO, dzięki krwawemu wysiłkowi Ukraińców zatrzymana armia rosyjska przez najbliższe lata nie będzie bezpośrednim zagrożeniem naszej niepodległości. Przegapienie tego okna możliwości w świecie, w którym technologiczny rozwój jedynie przyspiesza, będzie kardynalnym błędem.

Państwa korzystające z danych, zapewniające obywatelowi proste i wygodne załatwianie swoich spraw, rozwijające swoją technologiczną infrastrukturę, a przede wszystkim dostosowujące edukację i inwestujące w badania i rozwój przetrwają. Kraje, które w XXI wiek nie będą umieć lub nie będą chciały wejść, skazują się na peryferia, o ile nie rezygnację z niepodległości.

Więc jak rozwijać technologie w kraju o niskim poziomie społecznego zaufania w dobie popularności publicznej paniki na temat technologii? Według mnie jest sześć kroków, które są potrzebne do społecznie korzystnego rozwoju cyberpaństwa.

Częściowo to już się dzieje — projekty nowych e-usług są przez Ministerstwo Cyfryzacji otwarcie pokazywane, aby każdy mógł zgłosić uwagi. Podobnych działań potrzebujemy też w innych obszarach: jeśli miasto wprowadza algorytm wyboru miejsc w przedszkolach, to powinno już na etapie tworzenia zbierać uwagi od zainteresowanych rodziców.

Co więcej, nowe technologie trzeba obudować systemem wymuszającym przejrzystość, audyty i ostrzeżenia. Algorytmy i e-usługi najczęściej wywołują szkody poprzez swoje błędy, a nie intencjonalne działanie ich mocodawców.

https://klubjagiellonski.pl/2023/06/15/strach-sie-bac-panstwa-bez-big-data-bez-nowych-technologii-nie-bedzie-rozwoju-polski/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.