Piotr Koj

Blog

Bez organizacji pozarządowych nie może funkcjonować dobrze żaden samorząd

22 stycznia 2015
Możliwość komentowania Bez organizacji pozarządowych nie może funkcjonować dobrze żaden samorząd została wyłączona

W naszym mieście istnieje silna potrzeba wzmocnienia inicjatywy lokalnej. Mimo że od zapoczątkowania reformy samorządowej upłynęło 25 lat, cały czas odczuwamy niedosyt działania organizacji pozarządowych. Jest ich wprawdzie zarejestrowanych około 200, ale ile z nich systematycznie działa, pozostaje tajemnicą. A przecież potrzeba współpracy między sektorem pozarządowym i samorządem wynika zarówno z konstytucji, jak i z zasady pomocniczości, stanowi ważny atrybut demokratycznego państwa. We wzajemnej relacji silniejsze okazują się jednak samorządy. Tak też jest w Bytomiu. Gdzie dostrzegam ten pokaz siły? Podam dwa przykłady z ostatniego miesiąca. Pierwszy to VII Forum Organizacji pozarządowych. Odbyło się ono  19 stycznia br. Stawiam pytanie ile organizacji zostało o nim skutecznie powiadomionych? Ile wzięło udział? Stowarzyszenie MYbytomianie na pewno nie, a pytałem kilka innych, one również nie otrzymały zawiadomienia. Drugi to otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Bytomia z zakresu np. kultury czy też edukacji publicznej. Stoję na stanowisku, że informacja taka powinna być w interesie samorządu skutecznie dostarczana organizacjom pozarządowym z dużym wyprzedzeniem, tak aby każda z nich miała równe szanse na ewentualne przygotowanie propozycji i udział w konkursie. Konkurs w dziedzinie kultury ogłoszono pod koniec grudnia, termin składania ofert już minął. O tychże konkursach nie ma informacji nawet na stronie Biura Organizacji Pozarządowych. Czy jest to działanie celowe?

A przecież trzeci sektor powinien być łącznikiem między mieszkańcami, a samorządem, bo to organizacje pozarządowe pracują w terenie i mają rozeznanie, co jest sacrum dla danej społeczności, a co profanum, na co się zgodzą obywatele, a na co nie.  Tę wiedzę można wykorzystać podczas konsultacji społecznych, choć bytomska władza samorządowa  zachowują wobec nich postawę pasywną. Oczywiście organizacje pozarządowe maja swoje wady m.in. zbyt wąskie spojrzenie na problem, np. wyłącznie poprzez zagadnienie, którym się zajmują, amatorszczyznę lub nadmierny profesjonalizm, a także niewystarczające zasoby finansowe, co powoduje, że organizacja skupia się wyłącznie na problemach mających pomnożyć jej kapitał.  W interesie miasta, zwłaszcza w przypadku Bytomiu, powinny być podejmowane działania na rzecz wzmacniania tychże organizacji, ich dalszego rozwoju i optymalnego włączania do trudnego procesu zmiany Bytomia, w tym jego rewitalizacji.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.