Piotr Koj

Blog

„Bytom nie stanie się ośrodkiem rozwoju tańca i filozofii, bo miasto od zarania miało inny charakter…” Autorem tej głębokiej myśli dotyczącej kierunków rozwoju naszego miasta jest dyrektor kopalni Bobrek-Centrum. I dalej: „Szkolnictwo w mieście powinno być realizacją hasła, że jeśli ktoś potrzebuje fachowca: dekarza, ślusarza czy murarza, na pewno znajdzie go w Bytomiu”. Nie wiem, co zrobią młodzi bytomianie – uczniowie liceów, techników, studenci…

Szkoda, że dyrektor Klabis zapomniał, iż nowe zasady wydobycia węgla uzgodnił już ze mną i to zapewne dzięki impulsowi, którym była moja negatywna opinia dla planu ruchu kopalni na rok 2012. Dowiedzieliśmy się dziś też, jakie są plany władz miasta: „stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania już działających w mieście przedsiębiorstw, w tym także kopalni”. Prezydent Bartyla mówi wprost: „odbudowa bazy gospodarczej miasta musi się odbywać w oparciu o największe podmioty. Kopalnia jest motorem tej odbudowy, wokół którego skupiają się firmy średnie i małe. Dlatego uważam, że miasto powinno wspierać kopalnię w funkcjonowaniu”.  Redaktor Anna Zych („Trybuna Górnicza”) twierdzi, że poprzednie władze miasta uznały, że kopalnia  „dla dobra miasta powinna przestać istnieć”.  I dalej: „ówczesne władze rozpoczęły w mediach otwartą batalię przeciwko jedynej istniejącej w mieście kopalni”. Publicznie (bo nie spodziewam się, że otrzymam odpowiedź na swoją korespondencję w tej kwestii) domagam się udowodnienia tej tezy. Kto, w którym dniu, miejscu i ewentualnie w jakich mediach takie słowa wypowiedział?

Dbałość o dobro miasta i jego mieszkańców jest dobrem najwyższym i w obliczu katastrofy w Karbiu nikt z władz miasta nie miał zamiaru „zamiatać pod dywan” i udawać że nic się nie stało i że nie ma winnego tej sytuacji. Dzisiaj jest inaczej, bowiem prezydent Bartyla mówi: „Były takie głosy, które próbowały za te wydarzenia (zawalenie się 3 budynków – przyp. PK) winić kopalnię, ale odciąłem się od nich w swoim oświadczeniu”. Tak więc, górnictwo nie ma więc, górnictwo nie ma nic wspólnego ze stanem budynków w Bytomiu.

zobacz archiwum wiadomości »

Jedna odpowiedź:

  1. ~ursynowianin pisze:

    Panie Piotrze ! Wydobycie węgla spod filaru ochronnego Bytomia to skandal na skalę europejską. Czy nie ma w całym Bytomiu jednego wykształconego prawnika znającego prawo europejskie, który zaskarżyłby działalność Kompanii Węglowej S.A. do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wydobycie węgla spod Bytomia to anachronizm w dobie powszechnego dostępu do na np. gazu ziemnego czy niedługo już Polskie LNG Świnoujście. A tych kilkaset, bezsensownie fedrujących górników opłacałoby się po prostu wysłać na zasłużone emerytury na odpoczynek w ich rodzinne rejony b. Kieleckiego itd.