Piotr Koj

Blog

Budżet na rok 2015 przyjęty

3 stycznia 2015
Możliwość komentowania Budżet na rok 2015 przyjęty została wyłączona

Radni uchwalili budżet Bytomia na rok 2015. Widocznie jest tak dobry dla naszego miasta, że przeciwko jego uchwaleniu był tylko jeden radny. Wstydził się chyba takiego budżetu prezydent Bartyla, bo na tak ważnej sesji nie był obecny. Dla mnie to niezrozumiałe. Na mój głos taki budżet nie mógłby liczyć. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na kolejny rok zmniejszania nakładów na inwestycje, to już tylko 63 miliony złotych. Po drugie z powodu 37 milionowego deficytu budżetowego, który ma być pokryty między innymi z emisji obligacji. Po trzecie w związku z “zamiataniem pod dywan” wielu problemów, jak na przykład braku środków w budżecie na zapłatę deszczówki, a to co najmniej kilkanaście milionów złotych. Do oceny i porównań jeszcze wrócę, stąd dzisiaj przedstawię jeszcze podział 685 milionów złotych na rok 2015. I tak jak zawsze największa kwota to oświata 233 miliony, na drugim miejscu pomoc społeczna ponad 119 milionów, a następnie w kolejności w zaokrągleniu w milionach złotych:

 • gospodarka mieszkaniowa – 67 milionów złotych,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58 milionów złotych,
 • transport i łączność – 51 milionów złotych,
 • administracja publiczna – 44 miliony złotych,
 • edukacyjna opieka wychowawcza – 22 miliony złotych,
 • obsługa długu publicznego – 19 milionów złotych,
 • ochrona zdrowia – 18 milionów złotych,
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-11 milionów złotych,
 • kultura fizyczna – 11 milionów złotych,
 • różne rozliczenia – 10 milionów złotych,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 milionów złotych,
 • pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – blisko 7 milionów złotych,
 • działalność usługowa – 2 miliony złotych.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.