Piotr Koj

Blog

Bytomianie, jak większość rodaków, nie czytają. Jaka na to recepta?

3 marca 2020
Możliwość komentowania Bytomianie, jak większość rodaków, nie czytają. Jaka na to recepta? została wyłączona

Systematycznie spada odsetek Polaków, którzy czytają książki. Według najnowszych, wstępnych badań Biblioteki Narodowej, w 2018 roku 37 proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę, to o jeden punkt procentowy mniej niż w 2017.  63 proc. nie przeczytało ani jednej książki. – To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji – wskazują autorzy badania.
13 proc. ankietowanych wskazało, że bardzo nie lubi czytać książek. Na drugim biegunie jest 15 proc. badanych, którzy są miłośnikami literatury. Obojętny stosunek do czytelnictwa książek wykazał prawie co czwarty badany (24 proc.). Najwięcej osób nie czytających książek ma powyżej 60 lat (67 proc.). Im młodsza grupa wiekowa, tym niższy odsetek osób, które nie czytają. W grupie 40-59 lat wynosi on 62 proc., w grupie 25-39 lat 58 proc., a wśród osób 15-24 lata już tylko 45 proc.

Tak więc 63 proc. Polaków nie przeczytało w minionych latach ani jednej książki. Jeśli mimo przemęczenia, dzieci, rodziny, natłoku zajęć znajdujemy czas na piwo z przyjaciółmi, mecz, Facebooka czy buszowanie po “bibliotekach” różnych Netflixów, to jak to możliwe, że nie mamy chwili na przeczytanie stroniczki dziennie?

Na to pytanie odpowiedzieć winno wiele osób i instytucji, bez wątpienia w Bytomiu winna być to Miejska Biblioteka Publiczna. Efektem tej odpowiedzi winien być plan działań, aby ten stan rzeczy w mieście zmienić. Bez wątpienia elementem tego planu nie powinno być skrócenie czasu pracy biblioteki i zamknięcie jej w sobotę.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.