Piotr Koj

Blog

Bytomskie kamienice

26 października 2014
Możliwość komentowania Bytomskie kamienice została wyłączona

Z zainteresowaniem przysłuchiwałem się wczorajszemu spotkaniu, które zostało zorganizowane przez grupę Miasto dla Mieszkańców, zatytułowanemu “Bytomskie kamienice. Stan techniczny i niepewna przyszłość”. Swoją wiedzą w tym kwestii podzielił się mgr inż. Michał Korusiewicz z Komitetu Trwałości Budowli PZITB. Opowiadał o sztuce budowy kamienic na wybranych przykładach, o wartościach zabytkowych budynków i sposobach ich utrzymania w należytym stanie technicznym oraz o szkodach górniczych i procedurach uzyskania odszkodowaniach. Ten ostatni temat wzbudził największe zainteresowanie, zwłaszcza że prelegent przedstawił je na konkretnych przypadkach, wzbogacając swoją informację o mapy, wykresy i pisma urzędowe, dotyczące tego problemu. Bardzo wiele kamienic ma niestety odporność nieprzystosowaną do prowadzonej tu działalności górniczej. Niestety jest, jak mówię od lat, bardzo źle. A plan ruchu (dokument, określający działania przedsiębiorcy górniczego, mające na celu wydobywanie węgla, zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, ochronę środowiska, obiektów budowlanych czy zapobieganie szkodom i ich naprawę), który zapewne zaopiniuje jeszcze prezydent Bartyla przed wyborami, najprawdopodobniej nie pozwoli nam spać spokojnie.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.