Piotr Koj

Blog

Cieszę się

28 grudnia 2022
Możliwość komentowania Cieszę się została wyłączona

Nie ma ustalonej definicji think-tanku, wyróżnia go cel funkcjonowania to jest opracowywanie badań, analiz oraz opinii, dotyczących spraw z zakresu polityki wewnętrznej oraz międzynarodowej danego kraju. Think-tanki są ponadto organizacjami niezależnymi i generalnie nie reprezentują żadnych grup interesów.

Współczesne think-tanki wywodzą się od działających w USA w czasie II wojny światowej grup eksperckich debatujących nad taktyką działań wojennych. Z czasem terminem tym zaczęto obejmować szeroką grupę instytucji prowadzących działalność analityczną i projektową, które wspierały polityków, administrację i opinię publiczną, swoją ekspercką wiedzą i możliwymi scenariuszami rozwiązań. Ich znaczenie dla debaty politycznej wynikało również z faktu, że w think-tankach zatrudnienie często znajdowały osoby mające doświadczenie w pracy urzędniczej, pełnieniu stanowisk państwowych lub uniwersyteckich. Dawało to gwarancje przestrzegania standardów pracy i wybranych metod badawczych w przygotowywanych badaniach, analizach i prognozach.

Pisze te słowa, w dniu inauguracji Think Tanku Silesia. Bardzo się cieszę z jego powołania. Czekałem na to od wielu lat, ponieważ uważam że jest nam na Górnym Śląsku (szerzej Śląsku), bardzo potrzebny.

Jakie cele postawiłbym przed Think Tankiem Silesia? Jest ich bardzo wiele, ale wymienię cztery:

  • podnisienie jakości debaty publicznej, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy,
  • wprowadzenie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych,
  • stworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną, a także w inne formy aktywności życia publicznego,
  • zadbanie o jakość polityki publicznej realizowanej poprzez inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.