Piotr Koj

Blog

Czekając na biały dym

12 marca 2013
Możliwość komentowania Czekając na biały dym została wyłączona

Rozpoczęte konklawe skłania do refleksji nad współczesnym Kościołem.  Warto przede wszystkim zauważyć, że znaczącą jego część stanowią wierni z Azji i Afryki. Dla nich problemy, na które zwraca uwagę większość mediów, to żadne problemy. Współczesny kościół rozmawia o problemach liturgii, o przybliżeniu przesłania Soboru Watykańskiego II, o powrocie do ascezy (zwłaszcza w czasie formacji), o metodach dotarcia z Ewangelią zarówno do wierzących, jak i niewierzących, o sposobie głoszenia zasad moralnych. Warto przypomnieć, że papież Benedykt XVI ogłosił ten rok rokiem wiary. Nie rokiem kurii rzymskiej, nie rokiem debaty o zniesieniu celibatu, nie rokiem rozmowy o kapłaństwie kobiet. Tak więc najważniejsza jest wiara i papież, którego wszyscy tak bardzo wypatrują (nawet traktując to jako okazję do kolejnej sensacji). Winien być człowiekiem wielkiej wiary i modlitwy, a my powinniśmy także pójść tym śladem. Mniej sensacji, więcej wiary i miłości, tak codziennie w rodzinie, w miejscu pracy, na ulicach Bytomia.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.