Piotr Koj

Blog

Czy w Bytomiu znowu powstał Front Jedności Narodu? A może to PRON?

6 listopada 2014
Możliwość komentowania Czy w Bytomiu znowu powstał Front Jedności Narodu? A może to PRON? została wyłączona

Kiedy zobaczyłem kolejne ogłoszenie wyborcze Damiana Bartyli zastanowiłem się czy aby komuna znowu nie wróciła? Oto bowiem mamy w Bytomiu kolejny Front Jedności Narodu (fasadowa organizacja społeczno-polityczna powstała w 1952 roku, obejmowała związki zawodowe, “partie”, organizacje społeczne) lub też nowe wydanie Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego (fasadowa organizacja polityczna utworzona w 1982 roku). Tak traktuję zestawienie organizacji popierających Damiana Bartylę. I o ile obecność tam związków zawodowych, upolitycznionej delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo-Handlowej, części klubów sportowych (zależnych od miasta finansowo), o tyle towarzystwo trzech mnie zasmuciło, a właściwie to oburzyło. Mam tu na uwadze szanowany przeze mnie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Ochotnicze Straże Pożarne i Związek Harcerstwa Polskiego. Wiem, że związki te przechodziły różne koleje losu, ale myślałem, że wasalizmu się już wyzbyły. Czyżby wszystkie zuchy, harcerki, harcerze, instruktorki i instruktorzy ZHP popierali Damiana Bartylę? Czy taka sytuacja ma też miejsce w Cechu, zwłaszcza że są tam obecni także rzemieślnicy z Radzionkowa, wszyscy popierają el presidente? A już najbardziej rozczarowałem się strażakami. Czy pożar jest polityczny? Czy jeśli prezydentem zostanie Waldemar Bartosik, to strażacy przestaną uczestniczyć w akcjach gaśniczych, a nowy prezydent odetnie im źródło finansowania? Każdy harcerz, rzemieślnik, strażak ma czynne i bierne prawo wyborcze, ja stawiam pytanie czy taka aktywność ich organizacji to najlepszy pomysł?

PRON

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.