Piotr Koj

Blog

Czy wybory do Sejmu i Senatu są ważne? Jak wojna o sądownictwo prowadzi nas do anarchii

23 stycznia 2020
Możliwość komentowania Czy wybory do Sejmu i Senatu są ważne? Jak wojna o sądownictwo prowadzi nas do anarchii została wyłączona

Czasami brakuje słów, nerwów, wiary że to piekło się w końcu skończy, dystansu… Dlatego też oddaję dzisiaj łamy bloga Piotrowi Trudnowskiemu.

Logiczną konsekwencją przyjęcia zaproponowanego przez uczestników „rokoszu sądowego” sposobu myślenia – a ten potwierdzą najpewniej za chwilę „stare” izby Sądu Najwyższego – wydaje się być uznanie, że… nie stwierdzono w sposób wymagany Kodeksem wyborczym ważności wyborów parlamentarnych z 13 października 2019 r. Skoro zaś u podstaw rokoszu zanegowano domniemanie prawomocności organów państwa, to i tutaj być może powinniśmy uznać, że mamy dziś „nie-Sejm”, „nie-Senat” oraz uchwalane przez parlament „nie-ustawy”. Wraz z projektem powszechnie krytykowanej senackiej „ustawy naprawczej” to kolejny dowód, że chaos prawny staje się paląco groźny i stoimy u progu anarchii. Wyjście z tego stanu w sposób legalny jest możliwe tylko na ścieżce „nowego otwarcia” konstytucyjnego, najlepiej zatwierdzonego w referendum.

W asortymencie rokoszan mamy unijne i prawnomiędzynarodowe definicje sądu i prawa do sądu oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 19 listopada 2019 r. Mimo to konsekwentnie używam pojęcia „rokosz” z pełną świadomością jego wagi i znaczenia. Nie odmawiam jego uczestnikom istotnych racji i, przynajmniej części z nich, dobrych intencji. Choć szeregu konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez PiS gotów jestem prywatnie bronić (choćby konstytucyjności sejmowego wyboru składu Krajowej Rady Sądownictwa), to nie neguję, że sposób przeprowadzenia pseudoreform w wymiarze sprawiedliwości sprowadza się do wygodnej dla obozu rządzącego zmiany personalnej, a to czyni stawiane im zarzuty ważkimi. Takie niestety jednak w polskiej tradycji bywało często zbójeckie prawo rokoszu czy konfederacji – że podnoszone były w sposób legalny przeciwko niesprawiedliwym (a więc nielegalnym) działaniom władzy wykonawczej, ale prowadziły często do tragicznych dla państwa konsekwencji. W podobnej sytuacji znajdujemy się i tym razem.

https://klubjagiellonski.pl/2020/01/22/czy-wybory-do-sejmu-i-senatu-sa-wazne-jak-wojna-o-sadownictwo-prowadzi-nas-do-anarchii/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.