Piotr Koj

Blog

Dlaczego rolnicy protestują?

26 lutego 2024
Możliwość komentowania Dlaczego rolnicy protestują? została wyłączona

W trakcie protestów rolników w Brukseli Komisja Europejska zaproponowała nowy cel klimatyczny dla całej UE na 2040 r. na poziomie 90-95% redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przypieczętowałby on kres węgla w UE. KE wskazuje, że udział OZE wspartych energią jądrową w 2040 r. będzie stanowił 90% zużycia energii elektrycznej. Według brukselskiego Politico oznaczałby on mniejszą liczbę produktów mięsnych w naszych lodówkach i dojazd do pracy rowerem, elektrykiem lub zbiorkomem. Biedniejszych czekają wyższe wzrosty wydatków związanych z energią – nawet o 42% w latach 2031-2040 w porównaniu do lat 2011-2020. Jaka jest wizja brukselskich elit i jakie reakcje wywołała wśród osób, które będą negocjować ostateczny kształt nowych celów?

Popierany przez Komisję cel redukcji o co najmniej 90% zakłada przyśpieszenie wdrażania nowych technologii (oraz wyższe nakłady inwestycyjne) w dekadzie 2031-2040, w tym wychwytywania i składowania lub wykorzystania CO2 wraz z potrzebną do tego infrastrukturą i niższe nakłady w dekadzie 2041-2050, co ma zapewnić tzw. ujemne emisje po 2050 r. na skutek wychwytywania z powietrza CO2. Według szacunków KE rekomendowany wariant zakłada w dekadzie 2031-2040 wyższe średnie nakłady na inwestycje na system energetyczny rzędu 710 mld euro.

Komisja ma nadzieję, że nakłady te będą pokryte ze środków, które (gdyby nie transformacja) zostałyby wydane na zakup paliw kopalnych (KE podaje liczbę ok. 2,3 bln euro). KE proponuje też pogłębienie unii rynków kapitałowych UE tak, aby uzyskać 470 mld euro rocznego finansowania prywatnego dla firm na wszystkich etapach ich rozwoju w ramach inwestycji wysokiego ryzyka oraz długoterminowego finansowania. Inne wskazywane źródła finansowania to system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Z kolei badania nad nowymi technologiami zero- i niskoemisyjnymi mają być finansowane ze środków programu Horyzont Europa (30 mld euro). Zdaniem KE dotacje państwowe powinny być przeznaczane wyłącznie na projekty niskoemisyjne na wczesnym etapie, które nie są jeszcze opłacalne z komercyjnego punktu widzenia.

https://klubjagiellonski.pl/2024/02/26/nawet-niemieccy-zieloni-nie-sa-az-tak-oderwani-jakie-sa-skutki-planow-klimatycznych-ue/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.