Piotr Koj

Blog

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

25 stycznia 2014
Możliwość komentowania Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej została wyłączona

Sejmik Województwa Śląskiego 14 stycznia 2011 roku przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. W ten weekend po raz trzeci czcimy pamięć tysięcy górnoślązaków ofiar gwałtów, grabieży, represji, obozów pracy, pomordowanych, uwięzionych, aresztowanych, internowanych i wywiezionych. Ich pamięci dedykowany jest dzisiejszy koncert. Cały okres drugiej wojny światowej, ale i pierwsze lata po jej zakończeniu oznaczały dla mieszkańców Górnego Śląska, jako krainy pogranicznej, szereg zdarzeń o tragicznym wymiarze, które zaczęły się już 1 IX 1939 r. Zwłaszcza w 1945 roku doszło do szeregu zdarzeń definiowanych jako „Tragedia górnośląska”. W pierwszej kolejności chodzi o zbrodnie, nadużycia wobec ludności cywilnej, grabieże i gwałty dokonywane przez żołnierzy Armii Czerwonej. Przykładem może być tragiczny los cywilnych mieszkańców Gliwic, czy podbytomskich Miechowic. Szczególnie bolesny wymiar miały aresztowania i internowania ludności cywilnej i ich zsyłka do pracy przymusowej w ZSRS. W świetle szacunkowych danych zjawisko to dotknęło ponad 50 tys. osób z których większa część nie przeżyła pobytu w łagrach. Nie należy również zapominać o demontażu infrastruktury przemysłowej regionu, zwłaszcza z jego przedwojennej „niemieckiej” części, gdzie początkowo polska administracja nie była dopuszczana, a władze sowieckie traktowały ten obszar jako łup wojenny i wywoziły nie tylko ludzi, ale i sprzęt. Symbolem tego procesu może być całkowity demontaż jednych z najnowocześniejszych w owym czasie w Europie zakładów produkcji benzyny syntetycznej w Blachowni Śląskiej. „Tragedia górnośląska”  to również wydarzenia związane z tworzeniem się „władzy ludowej” i jej polityki represyjnej (głównie w aspekcie rozwiązywania problemów narodowościowych), czego przejawem było zamykanie ludności cywilnej w obozach pracy (m. in. obozy w Świętochłowicach i Mysłowicach). Do tego należy zaliczyć również funkcjonowanie aparatu represji (głównie UB).

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.