Piotr Koj

Blog

Dziesięć przykazań samorządowca

10 czerwca 2014
Możliwość komentowania Dziesięć przykazań samorządowca została wyłączona

Zetknąłem się ostatnio z Dekalogiem Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Nie jest długi, stąd zacytuję z całości.

Zobowiązuję się do:

I. Pełnego zaangażowania w pracy na rzecz wspólnoty samorządowej, która powierzyła mi mandat (odpowiednio: radnego, wójta, burmistrza, prezydenta).

II. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

III. Wspierania małżeństwa – związku kobiety i mężczyzny, rodziny – naturalnego środowiska wychowania dzieci, macierzyństwa i ojcostwa.

IV. Podejmowania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do zwiększenia roli rodziców w procesach edukacyjnych;  

V. Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia  rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.  

VI. Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.

VII. Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach służących rozwojowi rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.

VIII. Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, wg zasad właściwych dla prowadzenia budżetów domowych, tj. roztropności, oszczędności i celowości ich wydatkowania.

IX. Podejmowania decyzji dotyczących finansowania inwestycji publicznych, wg zasady zaspokajania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

X. We wszystkich swoich działaniach publicznych kierować się prawym sumieniem  w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

Przeczytałem i mogę stwierdzić, że od dwunastu lat jestem mu wierny, mimo że został przyjęty 17 maja br. na II Kongresie Rodziny.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.