Piotr Koj

Blog

Estetyka, przestrzeń, ład, piękno, porządek czyli bajzel w Bytomiu

28 marca 2019
Możliwość komentowania Estetyka, przestrzeń, ład, piękno, porządek czyli bajzel w Bytomiu została wyłączona

Pod takim tytułem odbyła się kolejna debata projektu Bytom2054. To nic innego, jak rozpoczęcie publicznej dyskusji, w naszym mieście, nad uchwałą krajobrazową.

Dla wyjaśnienia – uchwały krajobrazowe są prawem lokalnym, czyli każda gmina tworzy własną uchwałę, własny kodeks reklamowy. Pierwszym krokiem w procesie tworzenia kodeksu jest podjęcie uchwały intencyjnej zobowiązującej prezydenta miasta do przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Uchwała o tej treści została przyjęta przez bytomską Radę Miasta 28 stycznia 2019 roku. Potem następuje etap tworzenia

Jakie wnioski z dyskusji? Pierwsza i najważniejsza to włączenie mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu zapisów uchwały.

Jakie dostrzegamy wyzwania, z czym chcemy walczyć?? Są to:
– dysharmonia szyldów zabytkowym centrum miasta,
– nadmiar szyldów, tablic i banerów (przy tym bardzo kiepskiej jakości),
– nadmierna koncentracja reklam przy skrzyżowaniach,
– zakrycie reklamami wartościowych krajobrazów miasta,
– mała ilość, zbyt duża różnorodność i kiepska jakość małej architektury,
– niskiej jakości ogrodzenia.

Co chcemy osiągnąć?
– ochrona ładu przestrzennego krajobrazu kulturowago, jako wartość nadrzędna,
– na zabytkach mniej i ładniej,
– ujednolicenie wyposażenia czyli małej architektury (ławki, kosze, słupy, tablice, ogrodzenia),
– dostosowanie istniejących reklam i szyldów,
– różni przedsiębiorcy, równe zasady co do szyldów,
– dostosowanie reklam do warunków lokalnych,
– odpowiednia kompozycja na budynkach, spójność i jednorodność względem elewacji,
– mała architektura: dobra jakość materiałów, spójność względem otoczenia, wspieranie ruchu pieszego.

Pracom przy uchwale powinny towarzyszyć:
– akcja informacyjna dla mieszkańców,
– działania edukacyjne obejmujące dzieci i dorosłych, prowadzone także w szkołach,
– liczne spotkania, warsztaty, debaty,
– inwentaryzajca miasta, jako punkt wyjścia zmiany.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.