Piotr Koj

Blog

Jak najlepiej spożytkować unijne środki po 2014 roku

30 lipca 2013
Możliwość komentowania Jak najlepiej spożytkować unijne środki po 2014 roku została wyłączona

To druga i ostatnia szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych. Dla nas jest ona wyjątkowa, ponieważ po latach starań możemy pozyskać dodatkowe ponad 100 milionów euro. Warto więc rozpocząć dyskusję, jak najlepiej wykorzystać te środki, mając świadomość, że niemały jest wkład własny. Temat jest bardzo szeroki, stąd trzeba i warto wracać do niego wielokrotnie. Dzisiaj poruszę temat dwóch projektów, do których mam poważne wątpliwości. Pierwszy to kolejny pomysł rewitalizacji Kolonii Zgorzelec. Na początku powiem z całą stanowczością, że uważam to za nasz obowiązek. Pytanie brzmi: za czyje pieniądze i w jakiej formule? Osobiście uważam, że Kolonia jest szansą albo na inwestycje prywatną, ewentualnie w ramach PPP (z udziałem miejskich spółek mieszkaniowych). Kolonia Zgorzelec jest dobrze położona i skomunikowana, jest szansą na wyjątkowy dom w dawnej kolonii robotniczej, będącej pięknym przykładem postindustrialnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego. Przy tak wielu zadaniach, które stoją przed miastem, wydatkowanie środków na działania, dla których można zaproponować inną formułę, uważam za niewłaściwe.

Kolejne wątpliwości dotyczą terenów dawnej kopalni Rozbark. Uważam, że teren ten powinien być rezerwą pod działania inwestycyjne ze względu na swoje położenie (przy centrum miasta) oraz przyjęte wcześniej rozwiązania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadal jest zainteresowane wspieraniem działań na rzecz Europejskiego Centrum Tańca. Zwłaszcza, że podjęta została decyzja o przekazaniu temu ministerstwu bytomskiej szkoły baletowej, jedynej tego typu szkoły artystycznej w Polsce południowej. Od lat niezbędna jest budowa budynku szkolnego dla bytomskiej baletówki, wraz z  internatem, Warto więc przyciągać na ten teren firmy w ramach klastra kultury i przemysłów kreatywnych. Tym bardziej, że mamy dość duże tereny inwestycyjne na terenie dawnej kopalni Powstańców Śląskich, przy DK 79, nieopodal DK 88, a dla mniejszych inwestycji m.in. przy ulicy Leśnej. Tak więc warto znaleźć dla terenów między Łagiewnicką i Chorzowską inne propozycje…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.