Piotr Koj

Blog

Jak to jest z tą tolerancją??

1 marca 2019
Możliwość komentowania Jak to jest z tą tolerancją?? została wyłączona

Muszę się przyznać, że od dobrych kilku lat nie lubię słowa tolerancja. Słowo to stało się elementem walki ideologicznej i politycznej, jego znaczenie się rozmyło i dla każdego oznacza coś innego. Porobiła się moda na tolerancję i poprawność, a idea tolerancji została wykrzywiona w kierunku nietolerancji dla niepoprawności. Od słowa tolerancja wolę akceptacja…

Nasi orędownicy tolerancji nie jawią się w powszechnym odbiorze jako apostołowie zgody. Są raczej odbierani, i słusznie, jako grupa równie antagonizująca swoimi poglądami jak, na przykład, “prawdziwi Polacy”.  Zwolennikom “tolerancji” nie wystarczają już ani stan fizycznej nieagresji, ani wiara w możliwości dogadywania się jednostek ze sobą. Dlatego proponują szeroki program reedukacji. Jak każdy program tego typu niesie on w sobie zagrożenia, a wprowadząć go mają między innymi tzw pełnomocnicy ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii czy też lekcje w szkołach, które stają się raczej zajeciami propagującymi pewne idee, ideologie, a nie odnoszę się do jakże ważnej akcpetacji.

Swój wpis kończę słowami Leszka Kołakowskiego: Powtarzam: tolerancja jest chroniona mniej przez prawo, a więcej przez utrwalanie się obyczajowości tolerancyjnej. Potencjał nietolerancji jest w
każdym z nas, bo potrzeba narzucania innym własnego obrazu świata jest na ogól silna, chcemy by wszyscy wierzyli w to samo, co my, bo wtedy czujemy się duchowo bezpieczni i nie musimy rozważać własnych wiar albo ich konfrontować z innymi. Toteż agresji w konfrontacji wiarreligijnych, filozoficznych czy politycznych- jest bardzo dużo. Gdyby jednak nietolerancja, ochota do nawracania innych przez agresję i przemoc, miała być usuwana przez taką obyczajowość, w której nikt w nic
nie wierzy, nikomu o nic nie chodzi, byleby życie było zabawne- biada nam, staniemy się ofiarami takiej czy innej ideokracji. Nie zwalczymy pochwały gwałtu przez pochwałę powszechnego zobojętnienia.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.