Piotr Koj

Blog

Jakość zarządzania poddana kontroli

12 czerwca 2012
Możliwość komentowania Jakość zarządzania poddana kontroli została wyłączona

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Bytomiu miał miejsce audyt pośredni przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków. Po raz kolejny po przeanalizowaniu procedur systemowych oraz procesów realizowanych w urzędzie, audytorzy PRS SA uznali, iż System Zarządzania Jakością wdrożony w Urzędzie Miejskim jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008. Audyt wykazał efektywność działania wprowadzonego systemu oraz jego ciągły rozwój i doskonalenie. Warto także dodać, że audytorzy zwrócili uwagę na wyjątkowość, jaką jest w naszej organizacji  jedność audytu, budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.