Piotr Koj

Blog

JPII – pamiętamy

2 kwietnia 2013
Możliwość komentowania JPII – pamiętamy została wyłączona

Zanim stąd odejdę, proszę was…
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On “wyzwala” człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest “największa”,
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.

Jan Paweł II

… dziś o 21:37 mija ósma rocznica Jego śmierci.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.