Piotr Koj

Blog

Kilka myśli na Wielki Czwartek

29 marca 2018
Możliwość komentowania Kilka myśli na Wielki Czwartek została wyłączona

Czy wszyscy nauczyciele, lekarze, policjanci są świetni, zaangażowani, oddani swej pracy, swojemu powołaniu? Niestety NIE. Nieprzypadkowo wybrałem te grupy zawodowe, bo pomimo zmian jakie zachodzą wokół nas łączy je powołanie. Zaraz ktoś powie, ale jakie powołanie? No cóż i jest w tym wiele racji. Podobnie jest z księżmi. Idą za głosem powołania, przechodzą przez długi okres przygotowań, a mimo tego nie zawsze potrafią nieść Dobrą Nowinę i głosić Ewangelię w świecie, który za wszelką cenę pragnie znaleźć się w epoce postchrześcijańskiej.

Warto więc przypomnieć w tym miejscu słowa papieża Benedykta XVI: Konieczne jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan ich samych lub ich opinii, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej. Kapłan jest sługą i winien ciągle starać się być znakiem, który jako posłuszne narzędzie w rękach Chrystusa odsyła do Niego. Wyraża się to w pokorze, z jaką kapłan przewodzi liturgii, w posłuszeństwie wobec obrzędu, służąc mu sercem i umysłem, unikając wszystkiego, co może sprawiać wrażenie niestosownego stawiania siebie na pierwszym miejscu. Polecam duchownym, by zawsze pogłębiali świadomość własnej posługi eucharystycznej jako pokornej służby wobec Chrystusa i Jego Kościoła.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.