Piotr Koj

Blog

Kilka słów o herbie

1 maja 2013
Możliwość komentowania Kilka słów o herbie została wyłączona

Lokalny tygodnik, w swoim stylu, podniósł kwestię wykorzystywania herbu miasta. Pretekstem była propozycja nowego herbu, autorstwa Krzysztofa Boruszewskiego. Pokazała się wprawdzie ręka gwarka, ale to jedyne nawiązanie do historycznego herbu. Inaczej wyglądał mural na jednym z podwórek przy ulicy Dworcowej. Wtedy było to “zniekształcenie” herbu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że herb jest prawnie chroniony, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia.  Warto zacytować ten fragment:

7. Herb, barwy i insygnia Miasta Bytomia stanowią własność miasta.

8. Korzystać z herbu i barw mogą:

a) organy Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne;

b) podmioty gospodarcze, instytucje kultury i inne jednostki – za zgodą Prezydenta Miasta.

Tak więc ochrona herbu jest obowiązkiem, który spoczywa na prezydencie miasta.  

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.