Piotr Koj

Blog

Kolejna dyrektywa

16 czerwca 2024
Możliwość komentowania Kolejna dyrektywa została wyłączona

14.05.2024 weszła w życie dyrektywa UE nr 2024/1346 o wyrównaniu warunków przyjmowania i zapewnieniu porównywalnych warunków życia imigrantom we wszystkich państwach członkowskich, pobytu, zasiłków, itp., po to by nie wyjeżdżali i pozostawali w tym kraju do którego zostali skierowani. Oznacza to że imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju, i to dodatkowo na tychże obywateli koszt. Może to stworzyć sytuacje zapalne…

oto niektóre z najważniejszych praw i świadczeń, dla osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, które będą musiały być wprowadzone w Polsce do 12 czerwca 2026 roku:

Osoba ta:

1) Nie może wybrać kraju pobytu.

2) Ma prawo do zakwaterowania, które powinno zapewniać im odpowiedni standard życia i bezpieczeństwo.

2a) W wyjątkowych sytuacjach (np. wyczerpanie dostępnych miejsc) możliwe są tymczasowe rozwiązania o niższym standardzie, ale nadal zapewniające dostęp do opieki zdrowotnej i godziwy poziom życia.

3) Prawo do świadczeń materialnych, takich jak kieszonkowe, wyżywienie, odzież i artykuły higieny osobistej.

3a) Kieszonkowe ma być zrównane i być takie same jak w innych krajach członkowskich. W Niemczech np. obecnie jest to 502 Euro ( 2 tys. 129 zł) miesięcznie. Czyli tyle w Polsce może dostać kieszonkowego osoba ubiegająca się o azyl.

4) Dzieci osób ubiegających się o ochronę międzynarodową mają prawo do edukacji na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa członkowskiego

5) Po określonym czasie (nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku) osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mają prawo do dostępu do rynku pracy.

6) Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mają prawo do otrzymania jasnych i zrozumiałych informacji na temat swoich praw i obowiązków, warunków przyjmowania, dostępnej pomocy prawnej i innych istotnych kwestii. Informacje te powinny być przekazywane w języku, który dana osoba rozumie.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.