Piotr Koj

Blog

Kolejny popis rzetelności

15 października 2014
Możliwość komentowania Kolejny popis rzetelności została wyłączona

Lokalny tygodnik dał już tradycyjnie popis swojej dziennikarskiej rzetelności. Po raz kolejny zamiast opisywać rzeczywistość, woli ją kreować, posuwa się przy tym do kłamstwa i próbuje manipulować. Oczywiście dzieje się tak zgodnie z raz przyjętą linią programowo-polityczną.

Tym razem sprawa wiąże się ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W artykułach „Osiem komitetów, sześciu kandydatów” oraz „Piotr Koj nie wystartuje w wyborach”, które ukazały się 13 października 2014 r. znalazły się informacje nieprawdziwe:

„Koj zarejestrował komitet wyborczy swego imienia, ale list z kandydatami na radnych sporządzić już nie zdołał. Mimo starań nie znalazł bowiem wystarczającej liczby chętnych”

„W efekcie w zeszłym tygodniu Piotr Koj wydał oświadczenie.”

„Spośród zgłoszonych nie zarejestrowały się Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Piotra Koja. Obydwa nie zebrały odpowiedniej liczby kandydatów.”

W rzeczywistości Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Koja, w efekcie podjętej przeze mnie decyzji o niekandydowaniu, nie przystąpił do sporządzania list kandydatów. Twierdzenie o niewystarczającej liczbie chętnych jest nieuprawnione i nieprawdziwe.

Dlatego na podstawie art. 31a i 32 „Prawa prasowego” zwróciłem się  o zamieszczenie w najbliższym wydaniu tygodnika „Życie Bytomskie” sprostowania o niżej podanej treści: W artykułach „Osiem komitetów, sześciu kandydatów” oraz „Piotr Koj nie wystartuje w wyborach”, które ukazały się 13 października 2014 r.  w „Życiu Bytomskim” pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Koja nie zebrał odpowiedniej liczby kandydatów na tworzonych przez ten komitet listach. W rzeczywistości, w efekcie podjętej przez Piotra Koja decyzji o niekandydowaniu, komitet w ogóle nie przystępował do sporządzania list kandydatów. 

Czekam na wydrukowanie sprostowania. Bo prawo do autoryzacji (mimo mojego zastrzeżenia), drwiąc z obowiązujących regulacji prawnych, Tomasz Nowak mi odebrał.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.