Piotr Koj

Blog

Kontrakt terytorialny podpisany

25 września 2014
Możliwość komentowania Kontrakt terytorialny podpisany została wyłączona

Podpisano bardzo ważny dokument dla województwa śląskiego, czyli dla nas, mieszkańców. Jako pierwsze województwo podpisaliśmy kontrakt terytorialny. Warto przy tej okazji wspomnieć, że dokument będzie obowiązywał w latach 2014-2023 i że dotyczy koordynacji inwestycji kluczowych z perspektywy regionu. Źródłami finansowania projektów w nim ujętych będą m.in. środki krajowe, budżet województwa oraz środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych. To odejście od formuły kontraktu zawartego na lata 2007-2013, w znacznej mierze uzależnionego od RPO i symboliczne nawiązanie do pierwszego dokumentu z października 1995 roku. Nie wiem, czemu kontrakt niektórzy starają się upolitycznić, przecież teoretycznie wszystkie możliwe opcje polityczne mogą go wdrażać, czyli z niego korzystać. To 41 miliardów złotych dla województwa.

Jest to też okazja do przypomnienia, że już województwo katowickie, również jako pierwsze i jedyne w Polsce, podpisało kontrakt ze stroną rządową, uzgadniający najważniejsze płaszczyzny rozwoju regionu, związane przede wszystkim z rozwojem infrastrukturalnym i restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. Zakres i warunki realizacji poszczególnych inwestycji zostaną określone po ostatecznym uzgodnieniu z Komisją Europejską krajowych programów operacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych. Także w tym dokumencie zawarta jest pomoc dla Bytomia.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.