Piotr Koj

Blog

Kpina z mieszkańców

9 maja 2018
Możliwość komentowania Kpina z mieszkańców została wyłączona

Tylko zmiana przepisów i surowe kary za ich łamanie mogą zatrzymać przemienianie Polski w śmietnisko Europy – mówi Damian Bartyla, prezydent Bytomia i apeluje do parlamentarzystów o zmianę przepisów w Ustawie o odpadach. O podpisanie petycji w tej sprawie poprosił również mieszkańców Bytomia, na stronie bytom.pl.

Jak dla mnie to jawna kpina z mieszkańców, kolejny PR-owy chwyt, aby przykryć niewygodne informacje chociażby z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w temacie kontroli podjętych w Bytomiu w roku 2017. Taka “ucieczja do przodu”…

Warto zestawić wpis z bytom.pl z wczoraj zacytowanymi fragmentami wyżej wymienionych informacji:

W czasie kontroli WIOŚ stwierdził, że decyzja Prezydenta Miasta Bytomia z 2017 r. udzielająca POLO SPED Krzysztof Polaczek zezwolenia na przetwarzanie odpadów mogła zostać wydana z naruszeniem prawa ponieważ POLO SPED nie posiadał tytułu prawnego do terenu na którym prowadził prace z wykorzystaniem odpadów.

HILKIM sp. z o.o. WIOŚ skierował także wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Bytomia, w którym informował o potrzebie wykorzystania posiadanych kompetencji w zakresie wydanie decyzji ustalające dodatkowe wymagania dotyczące eksploatacji instalacji pod kątem ograniczenia uciążliwości odorowych, zobowiązania podmiotu do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego lub podjęcia działań zmierzających do cofnięcia wydanej firmie HILKIM decyzji. 

ORE sp. z o.o. miejsce prowadzenia działalności ul. Łokietka 10 Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości: naruszenie zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, braki w prowadzonej ewidencji odpadów.

EKO88 sp. z o.o. ul. Łokietka ustalono że zakład nie posiada wymaganego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie prowadzi ewidencji odpadów.

Zamiast apelować do mieszkańców niech się pan weźmie do roboty prezydencie Bartyla, bo sam WIOŚ pokazał Panu (już nie pierwszy raz), jak można walczyć z nielagalnym składowaniem odpadów, a nie tylko mówić, mówić, mówić…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.