Piotr Koj

Blog

Krakowice??

5 kwietnia 2013
Możliwość komentowania Krakowice?? została wyłączona

W Sali Senatorskiej na Wawelu radni Sejmików Małopolskiego i Śląskiego przyjęli deklarację w sprawie „Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020″.

„Jest to strategia, która powstała oddolnie, w odróżnieniu od innych strategii regionalnych przygotowywanych przez rząd. Prace nad Strategią prowadzone były bardzo szybko, udało się ją przygotować w ciągu zaledwie dwóch lat. Jest ona wynikiem wieloletnich przemyśleń i tego, że czekały na nią środowiska gospodarcze i naukowe; obejmuje obszar o wyjątkowym potencjale. Życzę nam wszystkim, by to wydarzenie było początkiem rzeczywistej współpracy na poziomie przemysłu, uczelni ale też urzędów” – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska.

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła zaznaczył, że istotnym elementem nowoczesnego zarządzania w sferze usług publicznych jest przejście od etapu konkurencji do etapu kooperacji. „Dzięki temu uzyskuje się znacznie lepsze usługi publiczne. Uważam, że będziemy dobrym zaczynem, a nasza Strategia będzie dobrym przykładem dla innych regionów. Jesteśmy w momencie, kiedy nakreślamy dalekosiężne wizje i nie boimy się wyzwań. Wykonując wspólnie nasze zadania, jesteśmy w stanie wprowadzić nasze województwa na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. Podobnie jak inne osoby zgromadzone w tej sali jestem przekonany o historyczności tego momentu”.

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze obu województw ma służyć możliwie największej grupie podmiotów regionalnych, odzwierciedlając ich oczekiwania i aspiracje oraz kreując nowe przestrzenie działania, w szczególności możliwości współpracy międzyregionalnej. W przyjętym dokumencie za cel nadrzędny obrano uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie.

Czy to ważne dla Bytomia? Jak najbardziej. Wszystko,co służy rozwojowi regionu, służy naszemu miastu. Ale warto też dodać, że marszałkowie z Małopolski i Śląska chcą, by do 2020 roku droga krajowa nr 94 została przebudowana tak, by od Bytomia do Krakowa kierowcy mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Droga może być konkurencją dla płatnej autostrady A4. A to już dla nas konkret :-)

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.