Piotr Koj

Blog

Kto się boi obywatelskiej inicjatywy?

24 lutego 2013
Możliwość komentowania Kto się boi obywatelskiej inicjatywy? została wyłączona

Każda inicjatywa lokalna to piękna inicjatywa. Daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych i to niekoniecznie za dodatkowe środki. Daje też podstawę prawną do realizacji działań, które często i tak są już realizowane przez samorząd z mieszkańcami.

W Bytomiu w tym duchu przygotowano projekt inicjatywy uchwałodawczej, który pozwoli mieszkańcom na aktywny udział w życiu miasta, poprzez wystąpienie z wnioskiem do organu wykonawczego jednostki samorządowej w ważnej dla nich sprawie. Został przedstawiony przez grupę radnych. Jutro projektem tym ma się zająć rada. I tu zaczynają się schody. Koalicja rządząca niby nie sprzeciwia się idei wprowadzenia tego rozwiązania w Bytomiu, ale na wypadek gdyby mieszkańcy wpadli na  nieodpowiedni dla nich pomysł, z pierwotnego projektu uchwały liczbę mieszkańców potrzebną do skorzystania z inicjatywy z 1000, podnieśli do 10% pełnoletnich mieszkańców miasta. Co oznacza to dla bytomian? Ni mniej, ni więcej tylko konieczność zebrania 10000 podpisów…

Warto zauważyć, że tego rodzaju inicjatywa funkcjonuje już w innych miastach. W dużych przykładowe wymagane poparcie sięga średnio od 300 do 2000 podpisów, w mniejszych nawet 50 podpisów.
Bytomski.pl słusznie zauważył że: Bytomska Inicjatywa Społeczna, która razem z KWW Referendyści ma w Radzie Miejskiej aż 11 mandatów, jak wskazuje sama nazwa, nie powinna obawiać się społecznych inicjatyw. Władza powołana wskutek wcześniejszego referendum odwoławczego, z inicjatywy obywateli, nie powinna przecież mieć niczego przeciwko obywatelskiej aktywności. Za szczyt hipokryzji uważam fakt, że wniosek o zmianę z 1000 na 10000 wniósł Janusz Wójcicki, jeszcze nie tak dawno udający “trybuna ludowego”, stojący na czele „referendystów”. No cóż, to nie pierwsza jego przemiana. Wszak nie chciał być radnym (a jest), ani angażować się w “politykę” (jest członkiem BIS), a  dzisiaj torpeduje obywatelską inicjatywę…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.