Piotr Koj

Blog

Kto zapłaci za rekultywację terenów przy Pocztowej i Technicznej?

31 sierpnia 2014
Możliwość komentowania Kto zapłaci za rekultywację terenów przy Pocztowej i Technicznej? została wyłączona

Po dwóch latach wraca temat zagospodarowania terenów po wyburzonym kwartale mieszkalnym w obrębie ulic Pocztowej i Technicznej, w efekcie katastrofy spowodowanej wydobyciem węgla. Przypomnę, że §5 pkt 1 Ugody zawartej pomiędzy miastem i Kompanią Węglową stanowi: Miasto wyraża zgodę, a przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych polegających na rozbiórce uszkodzonych obiektów budowlanych, o których mowa w §1 oraz przygotowanie do rekultywacji terenu w kierunku uzgodnionym z Miastem. Przez rekultywację uważa się przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych danym terenom. O ile wartość przyrodnicza została przywrócona, o tyle wartość użytkowa – nie. Dziwią mnie informacje, jakoby miał w tym miejscu powstać wybieg dla psów. Nigdy o takim pomyśle nie słyszałem. Zawsze brano pod uwagę takie koncepcje, które byłyby użyteczne dla większości mieszkańców dzielnicy. Teraz mówi się o mia­stecz­ku ro­we­ro­wym, par­kin­gach i górce sa­necz­kar­skiej. Nie wiem, w jaki sposób Urząd Miejski wypracował te propozycje, dziwi mnie wypowiedź przedstawiciela Kompanii Węglowej, który stwierdził: Zaakceptujemy każdą koncepcję zagospodarowania tego terenu zaproponowaną przez gminę, która będzie zgodna z zapisami ugody zawartej z władzami Bytomia. Rodzaj i realizacja projektu dla tego terenu oraz jego sfinansowanie należy jednak do gminy. Cytowany przeze mnie zapis w mojej ocenie mówi o sfinansowaniu prac przez sprawcę szkody, czyli Kompanię Węglową.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.