Piotr Koj

Z mediów

List Jana Pawła II do biskupów amerykańskich

22 marca 2023
Możliwość komentowania List Jana Pawła II do biskupów amerykańskich została wyłączona

Aby właściwie ocenić wkład Jana Pawła II w przeciwdziałanie nadużyciom seksualnym w Kościele, potrzebne jest rzetelne opracowanie działań podejmowanych przez niego i instytucje watykańskie w latach 90., a także przez episkopaty, które borykały się wówczas z tym problemem – pisze ks. Andrzej DOBRZYŃSKI

Omawia między innymi list Jana Pawła II do biskupów amerykańskich o dopasowaniu przepisów prawa kanonicznego, by chronić ofiary i ukarać winnych.

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-andrzej-dobrzynski-list-jana-pawla-ii-do-biskupow-amerykanskich/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.