Piotr Koj

Blog

Minęło już 41 lat…

3 czerwca 2020
Możliwość komentowania Minęło już 41 lat… została wyłączona

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca.                              

Jan Paweł II Papież   Gniezno 3 czerwca 1979 (spotkanie z młodzieżą)

Mówimy „Gniezno” – to znaczy „gniazdo”! Gniazdo narodu, kolebka. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże, które kreślą drogi prowadzące od Sylwestra II do Jana Pawła II na tym miejscu.

 Jan Paweł II Papież   Gniezno 3 czerwca 1979 (podczas mszy św)

Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież – Polak, Polak – Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu… Tak. Chrystus tego chce, Duch Święty tak rozrządza, ażeby to zostało powiedziane teraz, tutaj, w Gnieźnie, na ziemi piastowskiej, w Polsce, przy relikwiach św. Wojciecha.                       

Jan Paweł II Papież  Gniezno 3 czerwca 1979 (podczas mszy św)

Ktoś powie że to już nudne, ktoś inny ileż można, ale dla mnie wsłuchiwanie się w słowa, w nauczanie naszego Rodaka na stolicy Piotrowej ma ogromne znaczenie i moc.

Dzisiaj zwracam uwagę na Gniezno, bo to tam zaczął się też szczególny dialog, jaki Jan Paweł II prowadził z młodzieżą przez cały pontyfikat. „Jesteś naszą nadzieją” – napisali na jednym z transparentów młodzi ludzie czekający 3 czerwca 1979 roku pod balkonem Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich. – Jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją – powtarzał później wielokrotnie papież.

https://stacja7.pl/jan-pawel-ii/tymczasem-40-lat-temu-3-czerwca-1979-r/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.