Piotr Koj

MYbytomianie


MYbytomianie tworzymy miasto, jego historię i teraźniejszość. Od naszej aktywności zależy przyszłość Bytomia, bo odpowiedzialność wyraża się w działaniu.

Nasze stowarzyszenie powstało w 2013 roku, choć dla wielu z nas jest to kontynuacja wielu innych aktywności podejmowanych w naszym mieście.

Nasze cele zawarte są w deklaracji programowej:

MYbytomianie

chcemy łączyć osoby którym leży na sercu dobro naszej małej Ojczyzny –  Bytomia, chcemy być miejscem spotkania i wspólnej aktywności.

JESTEŚMY

o wyraźnym nastawieniu prospołecznym, z szacunkiem podchodzimy do historii i tradycji. Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szanując godność osoby ludzkiej, wolność i własność.

NIE ZGADZAMY

się z lekceważeniem społecznego interesu w imię jakichkolwiek partykularnych interesów

KRYTYCZNIE

podchodzimy do złych praktyk, prowadzących do zaprzepaszczenia wielu możliwości rozwoju Bytomia i regionu.

DZIAŁAMY

na rzecz dalszego rozwoju, nowoczesnej infrastruktury i nowych inwestycji poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w potencjale naukowym, kulturalnym, gospodarczym i turystycznym Bytomia i regionu.                         

BUDUJEMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

wokół spraw istotnych dla naszej malej ojczyzny. Stawiamy na publiczną i instytucjonalną współpracę różnych środowisk w interesie miasta, niezależnie od partyjnych identyfikacji.

SWOJĄ

działalność prowadzimy poprzez wpływanie na kształt otaczającej nas rzeczywistości.

ZA WAŻNY OBSZAR

naszego działania uważamy dzielnice naszego miasta. W szerokiej koalicji z istniejącymi w nich środowiskami zamierzamy współdziałać na rzecz ich rozwoju .

ASPIRUJĄC

do roli politycznego i społecznego podmiotu w życiu BYTOMIA, mamy również w swoim polu widzenia sprawy dotyczące całego ŚLĄSKA.

NASZE CELE

realizujemy poprzez nasza aktywność, bo odpowiedzialność wyraża się w działaniu.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu: MYbytomianie@wp.pl