Piotr Koj

Blog

Niezbędne oszczędności

26 lipca 2013
Możliwość komentowania Niezbędne oszczędności została wyłączona

Pojawiają się pytania, czy możliwa byłaby kontynuacja aktywnej polityki inwestycyjnej w związku z zadłużeniem miasta. Odpowiadam – TAK. Skąd te fundusze? Przede wszystkim z oszczędności. Przykład? Wielokrotnie powtarzałem, że nie stać nas na wydatkowanie tak dużej części budżetu na dopłaty do subwencji oświatowej. Stąd też trudna i niepopularna decyzja o reorganizacji sieci szkół. Przyniosłaby ona wymierne dla budżetu efekty. Tak się nie stało, bo dla obecnej koalicji ważniejszy jest populizm. Oszczędności te miały objąć wszystkie obszary życia miasta. Czy było to możliwe i to bez znaczącego ograniczenia oferty miasta dla mieszkańców? Tak, choć byłoby to przedsięwzięcie bardzo trudne. Niestety część kosztów tych działań musieliby ponieść sami mieszkańcy, stąd taryfa za wody opadowe i roztopowe, która miała umożliwić spłatę zadłużenia w związku z zrealizowanym projektem dotyczącym poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Do części projektów poszukiwano partnerów, także prywatnych, czy to w typowym PPP czy też w innej formule. Bardzo aktywna i skuteczna była również polityka dotycząca sprzedaży nieruchomości.

Obecna koalicja jest jak krowa, która głośno ryczy, a mało mleka daje. Wiele mówiło się o oszczędnościach, na razie to tylko jedna z wielu obiecanek. A bez nich niestety nie da się prowadzić tak potrzebnej dalszej zmiany Bytomia.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.