Piotr Koj

Blog

O Dniach Bytomia uczciwie

5 września 2014
Możliwość komentowania O Dniach Bytomia uczciwie została wyłączona

Dziennik Zachodni informuje: Na organizację Dni Bytomia w III odsłonach przeznaczono w budżecie 1 mln 45 tys. 500 zł. To co najmniej  1/30 dziury budżetowej, to więcej niż połowa kwoty przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w mieście na 2014 rok, to 50% kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny (ta część „do dyspozycji” mieszkańców), to 1/9 wydatków w dziale kultura i dziedzictwo oraz 1/9 w dziale kultura fizyczna, to około 1/3 kwoty przeznaczonej w budżecie na drogi publiczne gminne, to ponad 1/3 wydatków na inwestycje zapisane w budżecie w dziale: zakłady gospodarki mieszkaniowej, to ponad trzy razy więcej niż w budżecie przeznaczono na promocję, ¼ budżetu straży miejskiej na rok 2014, to blisko połowa więcej niż wydatki inwestycyjne we wszystkich gimnazjach i szkołach zawodowych w rocznym budżecie, a 100% więcej niż na wydatki inwestycyjne w liceach. To więcej niż roczne koszty dowożenia uczniów do szkół  (gmina ma taki obowiązek), to 1/5 kwoty zapisanej na inwestycje w ochronie zdrowia, to 1/3 wydatków na walkę z alkoholizmem, narkomanią, AIDS, to 1/8 kwoty przeznaczanej na rodziny zastępcze, to 40 razy więcej niż na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to nieco mniej niż miasto wydaje na żłobki, 1/6 kwoty na roczne utrzymanie świetlic, to prawie połowa więcej niż zapisano w budżecie na pomoc materialną dla uczniów (obowiązek i potrzeba w gminie), to równowartość rocznych inwestycji w gospodarce odpadami, to niespełna 1/5 wydatków na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni,  to kwota, którą przeznaczamy na utrzymanie schroniska dla zwierząt, 1/5 kwoty przeznaczonej na oświetlenie ulic, to 10 razy więcej niż zapisano w budżecie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, to 11 razy więcej niż otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna na inwestycje i zakupy. Myślę, że wystarczy już przykładów. Każdy z nas sam oceni, czy środki wydane na trzy odsłony Dni Bytomia to dobrze zagospodarowane nasze wspólne pieniądze… 

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.