Piotr Koj

Blog

O tym będą te wybory

1 października 2023
Możliwość komentowania O tym będą te wybory została wyłączona

Projekt Rezolucji PE ws. zmiany Traktatów UE przywołuje Manifest z Ventotene komunisty Spinellego który przewiduje “ z n i e s i e n i e  p o d z i a ł u  E u r o p y  n a  s u w e r e n n e  p a ń s t w a  n a r o d o w e”…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.