Piotr Koj

Blog

Państwo nadal teoretyczne

24 lipca 2018
Możliwość komentowania Państwo nadal teoretyczne została wyłączona

W trakcie kontroli NIK w 2011 r. ustalono, że Kopalnia niezgodnie z warunkami określonymi w koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Bytom III”11 sporządziła plan ruchu na lata 2009-2011 oraz prowadziła na jego podstawie eksploatację. W terenach zabudowanych dzielnic Karb i Miechowice wpływy eksploatacji górniczej osiągnęły III kategorię, natomiast w myśl postanowień koncesji wpływy eksploatacji górniczej na terenie zabudowanym nie powinny przekroczyć II kategorii. W efekcie doszło do katastrofy w dzielnicy Karb. Dorobek życia straciło ponad 400 osób.
W 2012 r. Kopalnia opracowała plan ruchu zakładu górniczego na lata 2013 – 2014, w którym ponownie zaprojektowała eksploatację złoża „Bytom III” z naruszeniem warunków posiadanej koncesji, tym samym wniosek pokontrolny NIK nr 1 nie został zrealizowany. W efekcie mamy katastrofę w Miechowicach.

Jak to skomentował mieszkaniec: miało być ll stopnia a jest lll stopnia, przemieszczenia terenu 1.5mm/m a jest 3mm/m. Czyli nie niedotrzymao pierwotnych warunków zgody na wydobycie, przekroczono co najmniej oficjalnie dwukrotnie, a praktycznie widać po okolicy że zapewne więcej.

Jest rok 2018, dramat Bytomia trwa. Czy ktoś poniósł za to konsekwencje? NIE. Zasadne jest więc zadanie pytania czy Polska to nadal państwo teoretyczne?

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.