Piotr Koj

Blog

Polska pozostaje liderem wzrostu gospodarczego w UE

18 czerwca 2023
Możliwość komentowania Polska pozostaje liderem wzrostu gospodarczego w UE została wyłączona

W pierwszym kwartale 2023 r. nadwyżka handlowa w relacji do PKB wzrosła do rekordowego poziomu 6,7 proc. – stwierdził w raporcie główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Ocenił, że to wynik lepszy od notowanego przez Niemcy.

Pomimo słabnącego tempa wzrostu naszego największego partnera handlowego, jakim pozostają kraje strefy euro, w I kwartale br. udział nadwyżki obrotów handlowych Polski w naszym PKB zwiększył się do rekordowego poziomu 6,7% bijąc pod tym względem wynik silnie zorientowanej na eksport gospodarki niemieckiej.

Korzystna struktura wzrostu z rosnącym udziałem inwestycji powinna wzmocnić tendencje dezinflacyjne co z czasem pozwoli też na wzmocnienie w ujęciu realnym popytu ze strony gospodarstw domowych.
Wraz z końcem maja poznaliśmy szczegóły wzrostu polskiego PKB w I kwartale tego roku. Tak jak się spodziewaliśmy, pozytywnie zaskoczyły inwestycje, których realne tempo wzrostu przyspieszyło z 5,4 do 5,5% r/r, a po oczyszczeniu z sezonowości z 1,6 do 1,9% kw/kw.

W zasadzie od trzeciego kwartału 2021 r. nakłady brutto na środki trwałe pozostają w silnej tendencji wzrostowej. Gorzej jest z konsumpcją prywatną, której wyraźnie ciąży dotychczasowy wzrost cen. Pomimo dobrej sytuacji na  rynku pracy i dwucyfrowego tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, spożycie  gospodarstw domowych pogłębiło roczny spadek z 1,1% do 2,0%, a w ujęciu kw/kw kurczy się realnie od drugiej połowy ub. roku.

Wyraźniejszej poprawy w tym obszarze aktywności gospodarczej  spodziewamy się dopiero drugiej połowie roku, wraz z głębszym wyhamowaniem inflacji. Z innych składowych wzrostu w Polsce warto zwróć uwagę na wysoki (4,3 pp.) dodatni wkład w PKB ze strony salda obrotów z zagranicą, tym bardziej, że pierwszy kwartał nie był najlepszy dla aktywności gospodarczej naszego największego partnera handlowego, jakim pozostają kraje strefy euro. (…)Wysoki wkład we wzrost PKB w Polsce ze strony eksportu netto z nawiązką skompensował ujemny wkład zmiany zapasów, a nadwyżka handlowa w relacji do PKB wzrosła do rekordowego poziomu 6,7%, bijąc wynik chociażby takich tuzów eksportowych jak Niemcy.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.