Piotr Koj

Blog

Program wyborczy Damiana Bartyli – sprawdzam…

30 września 2014
Możliwość komentowania Program wyborczy Damiana Bartyli – sprawdzam… została wyłączona

Damian Bartyla ogłosił swój start w wyborach na prezydenta Bytomia. To dobry moment, aby wrócić do jego programu. Dzisiaj „odcinek pierwszy” zatytułowany „Gospodarka”. Punkt pierwszy i drugi, te najważniejsze, brzmiały: Rozdzielenie sfery administracyjnej od sfery gospodarczej  oraz Wprowadzenie standardów działania opartych o wzorce korporacyjne.  Brzmiały one bardzo tajemniczo, tak samo brzmią i dziś…  W mojej ocenie standardy wprowadzone w samym Urzędzie Miejskim są, subtelnie rzecz ujmując, dalekie od korporacyjnych, a nazwanie tego, co się dzieje bałaganem jest łagodne do n-tej potęgi. Punkt 3 to przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich nieruchomości. Na ten temat cisza. Nie znane są koszty i efekty. Punkt 4:. opracowanie spójnej strategii zagospodarowania terenów miejskich na wzór funduszu inwestycyjnego. Brak realizacji. Punkt 5: utworzenie „Nawigatora Gospodarczego”. Nie zrealizowano. 6: Wprowadzenie proinwestycyjnej polityki fiskalnej, jako systemu ulg. To owszem realizowano. Choć dla mnie proinwestycyjna polityka fiskalna to przeznaczanie co najmniej 20% budżetu na inwestycje. Jakie efekty przyniosła strategia ulg nie wiadomo, a szkoda. Kolejny punkt  to: Stworzenie w mieście sieci inkubatorów rozwoju mikroprzedsiębiorstw z ukierunkowaniem na małe zakłady wytwórcze, usługowe i rzemieślnicze. Nie zrealizowano. Punkt 8: Dążenie do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej można było wpisać, bowiem istniała ona w Bytomiu od pierwszej połowy 2012 roku, a starania o jej rozszerzenie o teren dawnej kopalni Powstańców Śląskich były w toku. Punkt 9: Szukanie inwestora dla utworzenia w Bytomiu pierwszego na Śląsku Centrum Technologiczno-Inżynieryjnego & Centrum Nowych Technologii, niestety nie zrealizowane. Dziesiątkę: przygotowanie projektów do absorpcji środków unijnych pochodzących z budżetu 2014-2020 należy ocenić później, bo jest na to zbyt wcześnie. Czy stworzono system wsparcia lokalnych przedsiębiorstw w projektach realizowanych w Bytomiu? Nie wiadomo.  Ostatni 11 punkt to: doprowadzić do zawarcia ramowego porozumienia z Kompanią Węglową SA na temat warunków eksploatowania złóż znajdujących się pod miastem. Nie zrealizowano. Jak więc widać, sztandarowy dział w programie Bartyli nie został został zrealizowany.  I nie mówię tego z satysfakcją, bo dla miasta byłoby dobrze, gdyby stopień realizacji był jak najbliższy 100 procentom.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.