Piotr Koj

Blog

Promocja inwestycyjna Bytomia

18 kwietnia 2012
Możliwość komentowania Promocja inwestycyjna Bytomia została wyłączona

Inwestycja to sztuka – promocja inwestycyjna terenów zlokalizowanych w pobliżu autostrady A1 i Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej to kolejna kampania promocyjna Bytomia mająca na celu przyciągnięcie inwestycji. Wartość projektu to 857 300 zł., z czego wartość dofinansowania: 728 705 zł. Warto wspomnieć, że projekt był drugi na liście rankingowej konkursu po przeprowadzeniu oceny merytorycznej. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie dwóch głównych traktów komunikacyjnych Bytomia tj. autostrady A1 i bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej. Kampania kierowana jest do grupy docelowej określonej jako przedsiębiorcy i top management, czyli managerów podejmujących decyzje inwestycyjne w swoich firmach. Projekt ma wskazywać walory inwestycyjne promowanych terenów w oparciu o infrastrukturę drogową znajdującą się w ich najbliższym otoczeniu to jest: węzeł Bytom autostrady A1 oraz Obwodnicę Północną Aglomeracji Górnośląskiej.

Oczywiście najważniejszym celem jest wzrost inwestycji bezpośrednich na terenach objętych projektem poprzez zainteresowanie terenami inwestycyjnymi oraz budowanie wizerunku Bytomia jako miejsca przyjaznego i otwartego na inwestycje.

Projekt obejmuje: przygotowanie wyspecjalizowanej prezentacji 3-D prezentującej promowane tereny oraz możliwości ich zagospodarowania, przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie strony www, kampanię promocyjną na terenie polskich portów lotniczych, reklamę prasową, predefiniowaną kampanię promocyjną w Internecie, przygotowanie i organizację spotkań biznesowych na terenie Unii Europejskiej, przygotowanie i organizację spotkań biznesowych podczas misji gospodarczych prezentujących projekt na arenie światowej, uczestnictwo w 2 imprezach targowych o profilu inwestycyjnym.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.