Piotr Koj

Blog

Przemilczana trauma

1 lutego 2023
Możliwość komentowania Przemilczana trauma została wyłączona

Czym jest Tragedia Górnośląska? To całokształt zbrodni, których ofiarą padła ludność Górnego Śląska, bez względu na prezentowaną opcję narodową, w pierwszych miesiącach po „wyzwoleniu” w 1945 r. Sprawcami byli Sowieci oraz instalowane przez nich nowe, komunistyczne władze polskie. Symbolem tych represji są zbrodnicze obozy karne w Świętochłowicach-Zgodzie, Mysłowicach czy Łambinowicach.

W okresie PRL-u zbrodnie Armii Czerwonej i władz komunistycznych na Górnym Śląsku były tematem tabu. Dopiero po przełomie 1989 r. tematyka ta pojawiła się w przestrzeni publicznej, zyskując określenie Tragedii Górnośląskiej. Duży wkład w wyjaśnianiu i opisywaniu Tragedii ma Instytut Pamięci Narodowej, zwłaszcza katowicki oddział IPN.

https://klubjagiellonski.pl/2023/02/02/przemilczana-trauma-o-tragedii-gornoslaskiej-i-jej-odkrywaniu-dziurok-tracz/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.