Piotr Koj

Blog

Przypomnienie

27 listopada 2012
Możliwość komentowania Przypomnienie została wyłączona

Przy okazji dyskusji nad budżetem Bytomia na rok 2013 wraca temat zadłużenia miasta, a właściwie jego wzrostu w porównaniu do roku 2006. Wzrost ten jest bezpośrednio związany z zakrojonym na szeroką skalę procesem inwestycyjnym, który miał miejsce w Bytomiu i skalą pozyskiwanych środków zewnętrznych. Warto podkreślić, że dla pozyskania środków z UE niezbędne było zapewnienie wkładu własnego. Ostatnie lata to okres, w którym pozyskaliśmy znaczące środki zewnętrzne, a wkładu własnego nie można było pokryć dochodami budżetu, tak więc konieczne było zaciąganie kredytów.
Prawdą jest, że zadłużenie wzrosło z 10,5 mln zł do ponad 150 milionów. Najważniejsze jest jednak, że w tym czasie na inwestycje wydano około 590 milionów złotych, w tym 310 milionów złotych pozyskano z środków zewnętrznych, głównie unijnych. Pierwszy raz w historii samorządu Bytomia nastąpił inwestycyjny boom, przez cztery lata (2008-2011) wydatki inwestycyjne stanowiły około 20% ogółu wydatków.
Pamiętajmy, że bez tych środków nie trwałyby obecnie (A.D.2012) prace drogowe na ulicy Chorzowskiej – dofinansowane w kwocie 4 milionów złotych, rewitalizacja dawnej cechowni kopalni Rozbark wraz z zmianą przeznaczenia na siedzibę Śląskiego Teatru Tańca za blisko 18 milionów złotych (to kolejny dowód troski o tę instytucje), prace przy rewitalizacji Parku Miejskiego (staw północny) – dofinansowanie 4,5 miliona złotych. Nie będę tu wymieniał wszystkich zrealizowanych inwestycji przez ostatnie 5 lat, ale jak będzie potrzeba, to chętnie przypomnę. A tak na marginesie prezydent Bartyla też zadłuża miasto, tylko że przez obligacje.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.