Piotr Koj

Blog

Reforma jest zachowawcza

2 października 2020
Możliwość komentowania Reforma jest zachowawcza została wyłączona

Premier i członkowie jego ekipy , przedstawiając nową konstrukcję organizacji gabinetu, koncentrują się na dwóch jej aspektach: „usprawnieniu decyzji” oraz „tańszym państwie”. Bez wątpliwości trzeba powiedzieć, że tak postawione cele znajdują znikome przełożenie na realia decyzji ogłoszonych w końcu września 2020. Gdy idzie bowiem o redukcję liczby masywnych (względnie resortowych) struktur administracji centralnej, nowa konstrukcja rządu  de facto tego nie przewiduje. Spośród rzekomo likwidowanych sześciu struktur resortowych, dwie mają zostać tylko formalnie przemianowane z ministerstw na urzędy centralne, dalsze dwie mają pozostać w istocie bez zmian, ale zostaną podporządkowane inaczej nazywającym się ministrom (nastąpić ma unia personalna). Natomiast spośród pozostałych dwóch – jednej faktycznie nie udało się dotąd skutecznie wydzielić, choć było to przekór woli politycznej z ubiegłego roku, druga zaś już wcześniej straciła rację bytu z powodu przejęcia lwiej części jej zadań przez inny, stworzony wówczas resort.

Sama struktura administracji centralnej na skutek reformy nie stanie się ani istotnie mniejsza, ani tańsza, choć (co należy zauważyć)  samo dążenie do uczynienia centrum rządu „tańszym” jest mało rozumne, jeśli zważyć, iż Polska ma ciągłe o wiele „tańszy” rząd od wszystkich średnich i dużych państw UE.

Powołanie dwóch nowych urzędów centralnych – Rządowego Centrum Sportu (RCS) oraz Głównego Urzędu Morskiego (GUM) jest krokiem racjonalizującym strukturę gabinetu. Wpisuje się on w nowoczesny trend wydzielania z tradycyjnych ministerstw szeregu funkcji państwa, które albo służą one wykonywaniu prawa, albo w każdym razie mają znikome funkcje w dziedzinie tworzenia „public policy.” Dla zwiększenia zdolności gabinetu jako całości oraz poszczególnych ministerstw, należałoby dokonać wydzielenia co najmniej dalszych około dziesięciu urzędów centralnych. Nie można jednak tego zrobić przez mechaniczne przekształcanie całych resortów w urzędy centralne.

Polecam bardzo trafną ocenę rekonstrukcji rządu dokonaną przez Jana Marię Rokitę https://klubjagiellonski.pl/2020/10/02/reforma-jest-zachowawcza-i-ograniczona-dwanascie-uwag-o-nowej-strukturze-rzadu/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.