Piotr Koj

Blog

Religia i wolność słowa

6 kwietnia 2021
Możliwość komentowania Religia i wolność słowa została wyłączona

Jeżeli wymaga się od nas szacunku dla własnych wierzeń i opinii, to jest to oczekiwanie wzajemne. Dotyczy to także przestrzegania standardów retorycznych w wyrażaniu swoich negatywnych ocen. Nie chodzi tu o ustępstwa, wprowadzanie kodeksów etycznych w życie mediów, które regulować będą pisanie o religii w taki sposób, by nie urazić jego wyznawców, ale o świadomość, że silne rozchwianie emocji społecznych może niszczyć państwo. Szacunek wobec innych systemów religijnych pozostaje więc kluczowy do zachowania spokoju społecznego.

Drugim, nie mniej istotnym powodem, dla którego warto utrzymać ograniczenie zasady wolności słowa (która nie jest wartością najwyższą, bo jest redukowana w demokracjach liberalnych, chociażby przez zapisy o kłamstwie oświęcimskim czy antyrasistowskie) w odniesieniu do religii, pozostaje świadomość pozytywnego wpływu religijności na życie społeczne. Warto ją chronić przed pustym szyderstwem, bluźnierstwem czy nieroztropnym podważaniem. Dla społeczeństwa i dla jednostek istnienie religii – niezależnie od ich prawdziwości – pozostaje istotną wartością umacniającą, a także nadającą sens i cel życia głębszy niż czysty konsumpcjonizm.

I wreszcie kwestia ostatnia. Nie ma wątpliwości, że tożsamość religijna pozostaje ważnym elementem kształtującym naszą osobowość, samopostrzeganie, stosunek do własnej i cudzej godności.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.