Piotr Koj

Blog

Rodzina najważniejsza

10 marca 2013
Możliwość komentowania Rodzina najważniejsza została wyłączona

Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości, że rodzina to podstawowa grupa społeczna. Już najwcześniejsze cywilizacje opierały na niej swoje funkcjonowanie. Platon uważał rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego i główną instytucję wychowawczą. August Comte natomiast nazwał rodzinę pomostem między jednostką a społeczeństwem, wskazując w ten sposób na jej podstawową rolę w społeczeństwie. To rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom. Rodzinę określa się bardzo często jako grupę społeczną, stanowiącą duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną .

Dlatego też rodzina była i jest dla mnie ważnym podmiotem i partnerem w służbie dla Bytomia, zwłaszcza w latach 2006-2012. W tym czasie został między innymi uchwalony Program wsparcia dziecka i rodziny oraz program 3+liczna rodzina. Podjęto też działania na rzecz najstarszych mieszkańców Bytomia: Kawa dla Seniora, Aktywny Senior czy Wszechnica  Bytomska. Ich realizacja była dla seniorów nie tylko okazją miłego spędzenia czasu, ale przede wszystkim budowania przyjaźni, szukania swojego miejsca w społeczeństwie. Źle się dzieje, że działania te zaniedbał prezydent Bartyla. Dobrze, że ich kontynuację proponuje opozycja, poprzez projekt uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu programu „Karta Seniora”.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.