Piotr Koj

Blog

Rozczarowanie

19 listopada 2019
Możliwość komentowania Rozczarowanie została wyłączona

Nowy, bytomski budżet obywatelski mnie rozczarował. Rozczarowały mnie już przyjęte zasady, niestety  także wyniki.

Po raz kolejny muszę zacząć od definicji. Budżet obywatelski  (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Czyli budżet obywatelski to PROCES, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta. To PROCES, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto PRIORYTEZUJĄC i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest NARZĘDZIEM służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera BUDOWANIE lokalnego kapitału społecznego i POSZUKIWANIE innowacji społecznych.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w tym procesie mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym NARZĘDZIEM EDUKACJI o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Czy te warunki udało się w Bytomiu spełnić? Niestety nie. Mam nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte i przyszłoroczny budżet zrealizuje cele, do jakich został powołany. Tegoroczny budżet udowodnił, że w mieszkańcach Bytomia i ich pomysłowości, drzemie niezwykły potencjał. Zadaniem Miasta jest coraz lepiej ten potencjał doceniać i z niego czerpać. Najbardziej żal tych małych projektów, małych inicjatyw, także tych z dziedziny kultury, ciągle niedocenianej i niedofinansowanej.

Jak dla mnie wszystko czego oczekuje od budżetu obywatelskiego od strony przyjętych mechanizmów przedstawia poniższy schemat:

 

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.