Piotr Koj

Blog

Rozmowa o wyzwaniach

10 października 2012
Możliwość komentowania Rozmowa o wyzwaniach została wyłączona

Dzisiaj odbyłem blisko godzinne spotkanie z prezydentem Damianem Bartylą. Rozmowa dotyczyła Bytomia i wyzwań, przed którymi stoi miasto, zwłaszcza w najbliższych dwóch latach. Przekazałem prezydentowi swoje uwagi, dotyczące poszczególnych dziedzin życia miasta, wraz z wyszczególnieniem priorytetów. Oto one:

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet: kontynuacja działań na rzecz budowy nowej strażnicy straży pożarnej w formule Centrum Zarządzania Kryzysowego

ˇ         Kontynuacja dobrej współpracy z służbami mundurowymi.

ˇ         Wykup dodatkowych pieszych patroli policji w znaczący sposób wpływających na poprawę bezpieczeństwa.

ˇ         Rozbudowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Priorytet: Kontynuacja budownictwa socjalnego i systematycznego remontu lokali socjalnych.

ˇ         Kontynuacja budowy mieszkań w ramach TBS. Zakończenie inwestycji przy ulicy Karpackiej, realizacja projektów: Miechowice-Osiedle Zalesie oraz  Stara Cynkownia.

ˇ         Kontynuacja rewitalizacji starych zasobów mieszkaniowych ze środków pozabudżetowych (wspieranie inicjatyw wspólnot z udziałem miasta w podejmowaniu uchwał o zaciąganiu kredytów
na remont części wspólnych kamienic).


INWESTYCJE DROGOWE

Priorytet: Kontynuacja przygotowań do budowy Obwodnicy Północ – Południe, rozpoczęcie budowy od strony terenów inwestycyjnych.

ˇ         Modernizacja/przebudowa ulic:

o   Strzelców Bytomskich (pozyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa),

o   Zabrzańskiej.

ˇ         Dalsza współpraca przy budowie szybkiej kolei Katowice-Pyrzowice, udział w budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bytomiu oraz przy projekcie Nowochorzowska (jako droga rajowa S11).

ˇ         Wyegzekwowanie od inwestorów lub wykonawców remontów lub odtworzeń dróg zniszczonych w czasie prowadzonych inwestycji, prac itd. (min nitka wiaduktu przy ulicy Wrocławskiej w stronę Śródmieścia, ulica Dąbrowa Miejska)

ZIELEŃ MIEJSKA

Priorytet: Kontynuacja rewitalizacji Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla.

ˇ         Kontynuacja rewitalizacji zieleni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem parków, zwłaszcza zabytkowych.

ˇ         Kontynuacja projektu „Rewitalizacja doliny Bytomki”.

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

ˇ         Kontynuacja budowy boisk przyszkolnych.

ˇ         Wybór operatora dla prowadzenia krytej pływalni wraz z obowiązkiem kontynuowania modernizacji budynku ze szczególnym uwzględnieniem basenu solankowego i sauny.

EDUKACJA

ˇ         Kontynuacja działań zmierzających do restrukturyzacji wydatków.

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

ˇ         Zakończenie dialogu konkurencyjnego w celu wyłonienia firmy dla termomodernizacji wybranych budynków edukacyjnych.

WSPIERANIE INWESTYCJI

ˇ         Zakończenie działań na rzecz przyłączenia terenów dawnej KWK Powstańców Śląskich do Katowickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej.

ˇ         Pomoc inwestorowi w realizacji inwestycji „Budowa Data Center” w ramach terenu przyłączonego do Katowickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej.

ˇ         Kontynuacja promocji terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów już objętych tymi działaniami w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE. Dalsza obecność Bytomia na targach inwestycyjnych, zwłaszcza w Monachium.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ˇ         Kontynuacja działań na rzecz objęcia maksymalnego obszaru miasta planem zagospodarowania przestrzennego.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

ˇ         Kontynuacja poprawy gospodarki wodno-ściekowej na obszarach nieujętych w unijnym projekcie (zrealizowanym i rozliczonym), ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia oraz terenów inwestycyjnych.

OPIEKA SPOŁECZNA

ˇ         Kontynuacja prowadzonych działań ze szczególnym uwzględnieniem Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny i Programów Aktywności Lokalnej oraz dalszego rozwoju rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

CZYSTOŚĆ I ESTETYKA MIASTA

ˇ         Utrzymanie czystości dróg i chodników oraz placów, skwerów i pozostałych trenów zielonych na wysokim poziomie.

FINANSE

Priorytet: Kontynuacja działań na rzecz pozyskania środków unijnych z perspektywy 2014-2020.

ˇ         Podtrzymanie współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zmierzającej do pozyskania dodatkowych funduszy na rewitalizację miasta. 

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.