Piotr Koj

Blog

Skok samorządów na władzę?

2 stycznia 2023
Możliwość komentowania Skok samorządów na władzę? została wyłączona

Tak! Dla Polski, stowarzyszenie założone 31 sierpnia 2020 roku w Gdańsku, wpisane do rejestru stowarzyszeń  6 października 2020 roku pod nazwą „Samorządy dla Polski”. 15 grudnia 2021 w Poznaniu po konwencji zjednoczeniowej, połączone z siedmioma innymi stowarzyszeniami lokalnymi. Na czele stowarzyszenia Zarząd z Jackiem Karnowskim na czele.

Tyle historii.

Wiem, nie będzie to miłe, ale jak dla mnie to kolejna przybudówka Platformy Obywatelskiej. W toczącej się walce wewnątrz partii, to grupa samorządowców zebrana wokół Rafała Trzaskowskiego, który przewodniczy Radzie Politycznej stowarzyszenia.

Zbliżające się wybory parlamentarne i samorządowe, zmuszają do poszerzania zaplecza wyborczego. Pierwszym i bardzo głośnym transferem, było dołączenie marszałka województwa śląskiego wraz z trójką radnych. Ale nie o układanych personalnych dzisiejszy tekst. Otóż ukazał się ostatnio kolejny dobry tekst na stronie Klubu Jagiellońskiego. Tym razem dziennikarze Karol Wałachowski i Jakub Kucharczuk dokonali ciekawej analizy postulatów programowych Tak!Dla Polski.

Na liście znajdują się zrozumiałe dezyderaty takie jak:

 • urealnienie subwencji oświatowej,
 • wsparcie dla samorządów w produkcji odnawialnej energii,
 • wymóg retencji wód opadowych w nowych budynkach,
 • edukacja klimatyczna i zdrowotna
 • wsparcie dla zbiorowego żywienia dzieci.

Nie sposób jednak nie zauważyć postulatów, które są sprzeczne z interesem państwa na przykład:

 • wzrost udziału w podatku PIT dla JST o 13,5%,
 • udział w 50% dochodów uprawnień do emisji CO2,
 • realne przeniesienie odpowiedzialności za tworzenie polityki zdrowotnej na poziom regionalny,
 • zniesienie limitu dwukadencyjności dla rządzących prezydentów, burmistrzów i wójtów,
 • wprowadzenie tzw. weta samorządowego, dającego możliwość zablokowania przez JST dowolnej zmiany dotyczącej ich legislacji.

Czy państwo w większym zakresie zarządzane przez samorządy będzie działać lepiej?

Jak dla mnie odpowiedzieć jest jednoznaczna, oczywiście że nie. Dlaczego? Ponieważ patrząc na współczesne samorządy, możemy stwierdzić, że wiele rzeczy w JST nie działa poprawnie.

Wymienić w tym miejscu należy m.in.:

 • dysfunkcyjny system planowania przestrzennego,
 • lokalne układy i układziki oraz ich konsekwencje,
 • brak pomysłów na rozwój małych i średnich miast oraz terenów wiejskich,
 • dominującą pozycję lokalnych, samorządowych „baronów”.

 

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.