Piotr Koj

Blog

Śląski Kongres Obywatelski

16 listopada 2013
Możliwość komentowania Śląski Kongres Obywatelski została wyłączona

Dzisiaj obradował I Śląski Kongres Obywatelski. Z zainteresowaniem przysłuchiwałem się panelom i wymieniałem opinie na tematy poruszane w czasie obrad z uczestnikami kongresu. Warto kilka myśli panelistów przedstawić. Prof. Jerzy Buzek szukał odpowiedzi na pytanie, jak się organizować, zwłaszcza dla innowacyjności, jak zrównoważyć usługi i produkcje. Prof. Tadeusz Sławek zwrócił uwagę na trudne relacje miedzy tym, co społeczne i polityczne. Prof. Wiesław Banyś zaapelował do rządzących: Potrzebujemy śmiałych decyzji politycznych. My, obywatele, jesteśmy suwerenami polskiej ziemi. Musimy wymagać od rządzących każdej opcji politycznej. Co będzie po 2020 roku? Musimy pilnie się przyglądać, co dzieje się w urzędach marszałkowskich. Nie dajmy rządzącym zbyt dużego pola swobody. Środki europejskie to wędka, a nie ryba. Prof. Tadeusz Sławek: Trzeba myśleć o regionach i dla regionów. Mariusz Andrukiewicz: bardzo ważne jest partnerstwo: samorząd, biznes,  organizacje samorządowe. Piotr Fuglewicz: nauka polska wymaga głębokiej zmiany. Powstały na uczelniach swoiste księstwa feudalne. Co będzie dalej, kiedy zabraknie środków unijnych? Myślę, że postawione tezy i pytania są bardzo ważnie i warto poważnie się nad nimi zastanowić.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.